KierTori

Hankkeen kuvaus

Elinikäisen tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen

Keskeiset toimenpiteet
• aikuiskoulutuksen avainhenkilöiden verkostoituminen
• aikuiskoulutuksesta tiedottamisen kehittäminen
• ohjaus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen alueellisiin julkisen hallinnon yhteispalvelupisteisiin
• aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden nivelvaiheen toiminnan kehittäminen
• neuvontaan ja ohjaukseen liittyvän konsultoinnin, informaation ja koulutuksen järjestäminen
• mm. sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen sekä elinkeinotoimen poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien aikuisopintoneuvontaa toteuttavat organisaatiot ja henkilöt: työhallinto, yrittäjäjärjestöt ja - yhdistykset, työpajat, muut hankkeet, sosiaalitoimi, kunnat sekä alueen koulutuksen järjestäjät.

Hankkeen budjetti

137 552 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


   
Hanke alkaa
1.1.2012
Hanke päättyy
31.12.2013