Kustannustehokas tuotantoautomaatio KuTuA

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on mukana Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) -hankkeen investointiosiossa. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään korkean kustannustason alueille soveltuvaa tuotantoautomaatiota alueen teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tavoitteet

• tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoiminnan voimistaminen sekä alueen yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
• kustannustehokkaiden tuotantoautomaatioratkaisujen perusrakenteiden esittelyn ja esimerkkirakenteiden toteuttamisen avulla vahvistaa Nivalan kehittämisyhteisön tuotantoautomaation TKI-toimintaa sekä siirtää osaaminen yrityksiin ja muille yhteistyökumppaneille
• selvittää eritasoisten automaatioratkaisuiden hintatasot sekä toteutetaan laiteinvestointeja Nivalan ammattiopistolle automaatiokoulutuksen kehittämiseksi
• tutkimustoiminnan suuntaaminen nykyistä monialaisemmaksi sekä JEDU:n ja Oulun yliopiston yhteistyön tiivistäminen automaatiotekniikassa
• tutkia ja kehittää kustannustehokkaita tuotantoautomaation ratkaisuja ja rakenteita, kuten työstö- ja hitsausautomaatteja, kappaleenkäsittelylaitteita, aktiivisia kiinnittimiä sekä tuotannon seurannassa ja ohjauksessa tarvittavia ohjelmistoja
• luoda automaatiotekniikan koulutukseen soveltuva tuotantoautomaation testi- ja opetusympäristö

Tulokset

• hankkeessa syntyvä asiantuntemus ja kehitetyt kustannustehokkaat automaatioratkaisut vaikuttavat positiivisesti alueella toimivien yritysten tuotannon tehostamiseen ja kilpailukykyyn sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan vahvistumiseen
• hankkeessa luodut esimerkkirakenteet ja sovellukset alentavat yritysten kynnystä omatoimiseen tuotannon kehittämiseen ja automatisointiin sekä auttavat yrityksiä havaitsemaan ja ratkaisemaan kehityskohteita ja kustannustehokkaasti automatisoitavia toimintoja tuotannossaan

Kohderyhmät

• ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopisto/Oulun Eteläisen instituutti

Hankkeen budjetti

99 900 €, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 30 % JEDU, OEI, NIHAK, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja Ylivieskan seutukunta ry


   
Hanke alkaa
1.2.2015
Hanke päättyy
31.12.2017