Laatulaari - Uutta näkökulmaa työelämälähtöiseen näyttötutkintotoimintaan

Hankkeen kuvaus

Laatulaari-hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laadunhallintaa aktiivisesti työelämän kumppaneiden kanssa sekä kehittää näyttötutkintotoiminnan vastaavuutta työelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita ajatellen.

Yksi keskeinen keino on ristiinauditointien toteuttaminen yhteistyössä elinkeinoelämän kumppaneiden kanssa. Ristiinauditointien kautta pyritään saamaan esille elinkeinoelämän tarpeita ja odotuksia, yhtenäistämään rajapintoja eri prosessien välillä, kehittämään näyttötutkintotoimintaa ja vakiinnuttamaan arvioinnin ja jatkuvan parantamisen toimintamalleja.

Tulokset

Hanke lisää elinkeinoelämän verkostokumppaneiden kanssa toteutettavaa yhteistyötä, yhtenäistää prosesseja ja niiden rajapintoja sekä ennen kaikkea parantaa näyttötukintojen työelämävastaavuutta am-matillisessa lisäkoulutuksessa.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän tiivis yhteistyö tekee oppilaitoksen tuottamista palveluista entistä asiakaslähtöisempiä, toimintaprosesseista entistäkin paremmin joustavia ja skaalautuvia sekä työyhteisön työpanoksesta aikaisempaa paremmin tuottavaa.

Yhteistyökumppanit

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, koordinaattori
Oulun Palvelualan Opisto
Oulun Diagoniaopisto
Haapaveden Opisto

Hankkeen budjetti

17 820 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Liitteet