Laatusampo 2 - Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Hankkeen kuvaus

Hankkeen toimijaverkosto muodostuu kymmenen koulutuksen järjestäjän oppilaitosverkostosta. Hankkeen koordinaattorina toimii Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Tavoitteet

- kehitetään toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista laadunhallinnan seurantaan ja kehittämiseen sekä tuloksellisuuden varmistamiseen
- edistetään henkilöstön ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia
- kehitetään toimintamalleja, joilla valmistaudutaan vuonna 2015 toteutettavaan laadunhallinnan itsearviointiin
- kytketään työpaikalla tapahtuva oppiminen osaksi laadunhallintaa

Yhteistyökumppanit

• Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, koordinaattori
• OAKK Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
• JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
• KAO Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
• KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
• OSEKK Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto
• RAAHEAO Raahen koulutuskuntayhtymä, Raahen ammattiopisto
• REDU Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
• SAKK Saamelaisalueen koulutuskeskus (osallistuu omarahoituksella)
• PPO Peräpohjolan kansanopisto

Hankkeen budjetti

12 533 euroa, rahoitus: 80 % Opetushallitus, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
21.11.2014
Hanke päättyy
31.12.2015