Laatusampo 3 - Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimintakäsikirjaa perustuen koulutuksenjärjestäjän itsearviointiin, joka tehtiin vuonna 2015. Toimintakäsikirja muodostaa koulutuksenjärjestäjätasoisen toimintajärjestelmän ja sieltä löytyvät keskeisten prosessien toimintakuvaukset. Keskeisiä kehittämiskohteita hankkeessa ovat kyselyjen (opiskelijat, henkilöstö, työelämä), palaute- ja ennakointitiedon systemaattinen käsittely, analysointi ja tulosten hyödyntäminen kaikkien osapuolten kanssa. Hankkeessa kootaan yhteen kyselyt ja kuntayhtymän muut palautteet ja linkitetään ne sähköiseen toimintakäsikirjaan. Samalla tehdään näkyväksi kuka/ketkä keräävät tietoja, mitä ja milloin tietoa kerätään, tiedottamisvastuut, toimenpiteet ja seuranta aikatauluineen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä laadittu arviointi- ja laadunvarmistussuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana hyödyntäen vuoden 2015 itsearvioinnin tuloksia. Suunnitelmaan lisätään konkreettiset toimenpiteet kehittämistoimenpiteistä aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Tavoitteet

Tavoite 1. Toiminnan arvioinnin kehittäminen:
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä tehdään kyselyjen, palaute- ja ennakointitiedon systemaattinen käsittely, analysointi ja tulosten hyödyntäminen kaikkien osapuolten kanssa. Kuntayhtymän laatutiimissä pääprosessit on vastuutettu: ammatillinen peruskoulutus, aikuiskoulutus, valmentavat ja kuntouttavat koulutukset sekä työelämäpalvelut.

Tavoite 2. Osallistaminen ja viestintä
Opiskelijat, työelämän toimijat ja sidosryhmien toimijat osallistuvat aktiivisesti verkostotoimintaan ja yhteisiin tapahtumiin. Toimintakäsikirjaa jalkautetaan edelleen koko henkilöstölle järjestämällä ammattiopistokohtaisia jalkautusiltapäiviä, joissa henkilöstö osallistuu tulosten käsittelyyn. Opiskelijoiden tulo- ja olo- kyselyjen tulosten käsittelyn seurantaa tehostetaan.

Tavoite 3. LEAN-ajattelun hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämisessä
Lean-koulutuspäivien toteuttaminen yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa, Lean – ajattelun kokeileminen prosessien kehittämisessä ja Lean-työpajojen järjestäminen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä osallistuu Lean-ajattelun käyttöönottoon ammatillisen koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämistyössä. Lean-ajattelua hyödynnetään lisäksi henkilöstön ennakointi- ja laatuosaamisen kehittämisessä sekä osaamisperusteisuuden toimeenpanossa.

Tulokset

Kyselyjen ja muun palautetiedon tulosten hyödyntäminen kuntayhtymän toiminnassa ja strategisessa suunnittelussa selkeytyy ja tehostuu. Henkilöstö on tietoinen toimintakäsikirjan eri osa-alueiden sisällöistä ja löytää tarvitsemansa tiedot helposti. Näkemyksiä ja malliaihioita siitä, miten Lean-ajattelua hyödynnetään koulutuksenjärjestäjän toiminnassa ja pedagogisessa toiminnassa.

Kohderyhmät

- henkilökunta, aloittavat ja jatkavat opiskelijat, osittain työpaikkaohjaajat

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa ovat mukana LAATUSAMPO-verkoston jäsenet:
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
- Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK (koordinaattori)
- Perä-Pohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry
- Raahen koulutuskuntayhtymä
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
- Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen budjetti

14 000 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2016
Hanke päättyy
31.12.2016