Laatusampo 4 - Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

Hankkeen kuvaus

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimintakäsikirja muodostaa koulutuksenjärjestäjätasoisen toiminta-järjestelmän. Kuntayhtymän laadunvarmistussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 – 2015. Uusi suunnitelma on päivityksessä. Jokaisessa JEDUn ammattiopistossa toimii laatukoordinaattori, joka on kuntayhtymän laatutiimin jäsen. Laatukoordinaattorit vastaavat toimintakäsikirjan sisällöstä ja toimivuudesta. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän osahankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään työssäoppimisen laadunvarmistukseen ja tutkinnon suorittamisen prosessiin.

Hankkeessa päivitetään kuntayhtymän toimintakäsikirja vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformia, sovelletaan laadunvarmistuksen menetelmiä tutkinnon suorittamiseen. Jatketaan Laatusampo 3 –hankkeessa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja kokeilua. Hanke tukee JEDUa reformiin vastaamisessa. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä laadunhallinta on osastrategiana kiinteä osa kuntayhtymän toimintaa. Laadunhallinnan avulla vastataan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin ja valmistaudutaan ammatillisen koulutuksen reformiin. Lean-ajattelua kokeilemalla haetaan uusia toiminnan tehostamisen menetelmiä.

Tavoitteet

Tavoite 1. Tutkintoprosessin laadunvarmistus ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti

Tavoite 2. LEAN –ajattelun hyödyntäminen laadunhallinnan ja kuntayhtymän toimintakäytäntöjen ja prosessien kehittämisessä

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat JEDUn ammattiopistojen ja keskushallinnon henkilökunta, aloittavat ja jatkavat opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa ovat mukana LAATUSAMPO-verkoston jäsenet:
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
- Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK
- Perä-Pohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry
- Raahen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Brahe
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
- Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen budjetti

14 000 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2017
Hanke päättyy
31.12.2017