Laatusampo 5 - Laatua ammatilliseen koulutukseen Pohjois-Suomessa

Hankkeen kuvaus

Koulutuskeskus JEDUlle laaditaan uusi toimintakäsikirja (toimintajärjestelmä) vastaamaan uuden organisaation, Koulutuskeskus JEDUn ja ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksia. Uusi toimintakäsikirja muodostaa Koulutuskeskus JEDUn toimintajärjestelmän. JEDUn Laadunvarmistus- ja arviointisuunnitelma päivitetään vastaamaan reformin vaatimuksia. Jokaisella JEDUn toimintapaikkakunnalla on yksi tai useampi lähiesimies, jotka vastaavat oman vastuualueensa osalta toiminnan laadukkaasta toteutuksesta. Toiminnassa toteutetaan LEAN –ajattelun mukaisia periaatteita.

Tärkeä osa hanketta on myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta. Ammatillisen reformin toteutuksen myötä oppiminen ja koulutus siirtyy entistä enemmän toteutettavaksi työpaikoilla, joten siellä tapahtuva toiminta täytyy olla laadukasta ja vastata oppilaitoksen omia laatuvaatimuksia. Koulutuskeskus JEDUn toimijat osallistuvat hankkeen järjestämiin yhteisiin koulutuksiin.

Hankkeen toiminta rakentuu aikaisempien hyvien käytäntöjen pohjalle. Toiminnassa hyödynnetään LEAN –ajattelun periaatteita. Hanke tukee Koulutuskeskus JEDUn laadunhallintaa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa. Laadunhallinnan avulla varmistetaan reformin vaatimusten mukaisen koulutuksen toteutuminen. Laadunhallinnan avulla vastataan myös muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Laatukulttuurin kehittäminen on keskeistä, että voidaan varmistaa muutoksen toteutuminen kaikessa toiminnassa samalla tavalla.

Tärkeä osa hanketta on myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta. Ammatillisen reformin toteutuksen myötä oppiminen ja koulutus siirtyy entistä enemmän toteutettavaksi työpaikoilla, joten siellä tapahtuva toiminta täytyy olla laadukasta ja vastata oppilaitoksen omia laatuvaatimuksia. Koulutuskeskus JEDUn toimijat osallistuvat hankkeen järjestämiin yhteisiin koulutuksiin.

Hankkeen toiminta rakentuu aikaisempien hyvien käytäntöjen pohjalle. Toiminnassa hyödynnetään LEAN –ajattelun periaatteita. Hanke tukee Koulutuskeskus JEDUn laadunhallintaa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa. Laadunhallinnan avulla varmistetaan reformin vaatimusten mukaisen koulutuksen toteutuminen. Laadunhallinnan avulla vastataan myös muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Laatukulttuurin kehittäminen on keskeistä, että voidaan varmistaa muutoksen toteutuminen kaikessa toiminnassa samalla tavalla.

Tavoitteet

Tavoite 1. Toimintajärjestelmän/laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden mukaisesti
Koulutuskeskus JEDUlle rakennetaan uusi toimintakäsikirja, joka toimii laadunhallintajärjestelmänä. Toimintakäsikirjassa on kuvattu keskeiset toimintaprosessit ja sieltä löytyvät tarvittavat toimintaohjeet. Koulutuskeskus JEDUn toimintaa arvioidaan OPH:n päivitetyillä laaduhallintajärjestelmien itsearviontikriteereillä. Erityistä painoa laitetaan tutkinnon suorittamisen ja henkilökohtaistamisen laadunvarmistukseen. Toiminnassa hyödynnetään LEAN –ajattelun periaatteita (arvovirtakuvaukset, 5S –menetelmä). Osallistutaan hankkeen yhteisiin koulutuksiin.

Tavoite 2. Koulutuskeskus JEDUn laatukulttuurin varmistaminen
Koulutuskeskus JEDUn opiskelijoita (yhteinen opiskelijakunta JEDUSKUNTA), henkilöstöä ja työelämän yhteistyökumppaneita osallistetaan koulutuksen kehittämistyöhön ja yhteisten menettelytapojen luomiseen. Jatkuva parantaminen juurrutetaan laatukulttuurin pysyväksi toiminnan osaksi. Koulutuskeskus JEDUn toimijat sitoutuvat olemaan laajasti mukana koulutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä. Laaditaan suunnitelma laatukulttuurin kehittämisen periaatteista.

Tavoite 3. Koulutuskeskus JEDUn työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen ja varmistaminen
Koulutuskeskus JEDUn toimintamenetelmiä kehitetään ja kuvataan siten, että varmistetaan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja osaamisen osoittamisen laatu.

Tavoite 4. Valmistautuminen koulutuksenjärjestäjän toimintajärjestelmän itsearviointiin osallistumalla LAATU-SAMPO 5 –hankkeen yhteiseen alueelliseen perehdytystilaisuuteen.
Koulutuskeskus JEDUn edustajat osallistuvat alueelliseen itsearvioinnin perehdytystilaisuuteen syksyllä 2018.

Tulokset

Hankeen tuloksena on reformin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti laadittu toimintakäsikirja, jossa on riittävät visuaaliset kuvaukset ydinprosessien laadunhallinnasta.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuskeskus JEDUn henkilökunta, opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanit

- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK (koordinaattori)
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
- Perä-Pohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry
- Raudakylän kristillinen opisto
- Raahen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Brahe
- Rovala Opisto
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
- Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen budjetti

11 779 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2018
Hanke päättyy
31.12.2018