Laatusampo 6 - Laatua ammatilliseen koulutukseen Pohjoisessa

Hankkeen kuvaus

Koulutuskeskus JEDU kehittää omaa toimintaansa siten, että se on ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaista. Keskeiset hyödynsaajat ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Koulutuskeskus JEDUn toimintaa kehitetään ja ohjataan ajantasaisilla ja toimivilla palautejärjestelmillä. Omaa toimintaa verrataan Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaan. Koulutuskeskus JEDUn toimijat osallistuvat Pohjois-Suomen koulutuksenjärjestäjien vertaisoppimistilaisuuksiin ja laatukulttuurikoulutuksiin.

Tavoitteet

Tavoite 1: JEDUn Laadunhallintajärjestelmä päivitetään uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaiseksi. Laadunhallintajärjestelmä toimii Koulutuskeskus JEDUn sisäisessä intranetissä. Henkilöstö käyttää aktiivisesti laadunhallintajärjestelmää.

Tavoite 2: Palautejärjestelmien avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen. Palautetta kerätään henkilöstöltä, opiskelijoilta, työelämän yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä digitaalisilla työkaluilla.
Palaute analysoidaan ja toimintaa kehitetään palautteen mukaisesti.

Tavoite 3: Koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen ja laatukulttuurin vahvistaminen. Koulutuskeskus JEDUn omaa toimintaa arvioidaan ja verrataan vastaaviin ammatillisen koulutuksen toimijoihin. Keskeisinä vertailukumppaneina ovat Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät.

Tulokset

Koulutuskeskus JEDUn toimintajärjestelmä on ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja toiminnan vaatimusten mukainen ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Koulutuskeskus JEDUn palautejärjestelmä tuottaa ajantasaista seurantatietoa opetuksesta oppilaitokselta, työpaikoilta, ja verkko -opiskelusta. Palautteen ottaminen pyritään automatisoimaan ja palautetta hyödynnetään opetuksen ja muun toiminnan kehittämisessä.

Oman toiminnan arviointi ja vertailu muihin toimijoihin on säännöllistä toimintaa. Omaa toimintaa kehitetään vertaisoppimisen avulla ja otetaan käyttöön muiden toimijoiden hyviä käytäntöjä.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutuskeskus JEDUn henkilökunta, opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja työelämän yhteistyökumppanit.

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
- Perä-Pohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry
- Raudakylän Kristillinen Opisto
- Raahen koulutuskuntayhtymä / Koulutuskeskus Brahe
- Rovala Opisto
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus REDU

Hankkeen budjetti

11 973 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi