Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä kotityöpalvelu yritysten ja Valviran, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, kanssa sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien yritysten
omavalvontasuunnitelman laadintaa.

Valviran asiantuntijan kanssa valmistellaan kotityöpalveluyrityksille kotiin tuotettavien palvelujen omavalvonta-suunnitelmaan liittyvää ohjausmateriaalia. Lisäksi kehitetään ja testataan yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa omavalvontasuunnitelmaan liittyvää materiaalia.

Hankkeen aikana myös ohjataan ja tuetaan yrityksiä omavalvonta-suunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

Yhteistyössä kotityöpalvelualan yritysten kanssa hyödynnetään sähköisiä palveluja ja sosiaalista mediaa laadukkaiden kotityöpalvelujen markkinoinnissa ja verkostoitumisessa.

Yhteistyökumppanit

Koordinaattori Itä -Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Liikelaitos Edupoli

Hankkeen budjetti

40 000 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


   
Hanke alkaa
22.10.2012
Hanke päättyy
31.12.2013