LÄPSY - Läpäisyn syventäminen -hankkeet

Hankkeen kuvaus

Läpsy - Läpäisyn syventäminen, päättyi 31.12.2012
Läpsy - Läpäisyn syventäminen 2012 - 2013, päättyi 31.12.2013
Läpsy - Läpäisyn syventäminen 2013 - 2014, päättyi 31.12.2014
Läpsy - Läpäisyn yhteisöllistäminen, päättyi 31.12.2015

Tavoitteet

Keskeiset tavoitteet
1. Hyvien käytänteiden kartoitus hankkeen eri koulutuskuntayhtymissä
2. Hyvien käytänteiden jakaminen ja kiinnittäminen omaan organisaatioon. Uusien mallien kehittäminen ja pilotointi.
3. Elämänpolun ja ammatti-identiteetin muotoutumisen mallintaminen, malli nuoren koulutus- ja kehittämissuunnitelmaksi, jossa nuori on itse aktiivisena toimijana.

Erityinen painopiste
Koulutuksen nivelvaiheiden hyvät käytänteet, niiden jakaminen ja uusien moniammatillisten nivelvaiheyhteistyömallien kehittäminen ja pilotointi.

Tulokset

- hyvät läpäisyn syventämisen toimintamallit on jaettu verkoston käyttöön
- uusia moniammatillisia nivelvaiheyhteistyömalleja on kehitetty ja niistä on saatu kokemuksia
- hankkeen toimijat ovat ottaneet käyttöön mallin opiskelijan oman koulutus- ja kehittämissuunnitelman tekemiseksi
- opintojen läpäisyaste paranee tehostetun nivelvaiheyhteistyön ja kokonaisvaltaisen koulutus- ja kehittämissuunnitelman vaikutuksesta
- nuorista tulee aktiivisia, oman elämänsä hallitsevia aikuisia

Kohderyhmät

- vuonna 2011 aloittavat opiskelijat ja niistä kootut pilottiryhmät
- toissijaisena kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden ohjaus- ja opetushenkilöstö sekä moniammatillisen yhteistyöverkoston henkilöstö

Yhteistyökumppanit

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, koordinaattori


Yhteyshenkilöt

Nivala
Laulumaa Ulla
Opinto-ohjaaja
Puh. 0401428761
ulla.laulumaa@jedu.fi
Nivala
Niskala Helinä
Tuntiopettaja
Puh. 0401428748
helina.niskala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.9.2011
Hanke päättyy
31.12.2015