LaTu, Laatua ja turvaa verkostossa

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutustapoja monialaisessa verkostossa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä hankeen toteutustapojen kehittäminen painottuu etenkin luonnonvara- ja tekniikan alojen työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutustapojen ja mallien kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään eri koulutusaloille työturvallisuuden toimintaohjeita ja malleja käytettäväksi työssäoppimisen perehdyttämiseen, ohjaukseen, seurantaan ja laadun arviointiin.

Hankkeessa kuvataan työssäoppimisen prosessi ja ammattiosaamisen näyttöjen prosessi toimintakäsikirjaan. Toimintakäsikirjaan avataan työssäoppimisen perehdyttämiseen ja seurantaan liittyvä ohjeistus sekä työssäoppimisen edellyttämät toimenpiteet.

Tavoitteet

- Hankkeen tavoitteena on kehittää työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen prosessien toimivuutta, laatua sekä työturvallisuuteen liittyvien ohjeiden, aineistojen ja seurannan toimintatapoja. Hankkeessa lähtökohtana on työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen turvallisuus ja laatu monialaisessa toimintaympäristössä.
- Hankkeen keskeisenä tavoitteena on laatia toimintaohjeita, malleja, materiaalia ja arviointitapoja, joilla taataan opiskelijalle turvallinen työssäoppimisympäristö. Toimintamallien kehittämiseen osallistuvat työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä ohjaavat ja arvioivat opettajat, työpaikkojen työpaikkaohjaajat sekä opiskelijat. Lisäksi hankkeen toimintamallien kehittämisessä tehdään yhteistyötä työsuojeluviranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.
- Hankkeessa kartoitetaan myös lainsäädännön uudistusten edellyttämä koulutuksen ja tuen tarve työssäoppimisen työpaikkaohjaajilta.
- Hankkeessa huomioidaan käynnissä olevat OKMn ja OPHn uudistukset, ja niiden vaikutukset työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämiseen.

Kohderyhmät

- työssäoppimista ohjaavat opettajat
- työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat
- erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaajat ja opiskelijat
- oppilaitosten johtoryhmät

Yhteistyökumppanit

Invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto, koordinaattori

Hankkeen budjetti

29 520 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


   
Hanke alkaa
2.6.2014
Hanke päättyy
31.12.2015