Les Entrepreneurs de demain

Hankkeen kuvaus


Hankkeeseen osallistuu viisi oppilaitosta viidestä maasta (Suomi, Espanja, Kroatia, Ranska, Italia), Suomesta osallistujana on Ylivieskan ammattiopisto. Hankkeen aikana opiskelijaryhmät eri maista vierailevat eri kohdemaissa ja tutustuvat paikalliseen kulttuuriin, historiaan ja yrityselämään. Toukokuussa 2016 Ylivieskassa vieraili ryhmä italialaisia, ranskalaisia ja kroatialaisia opiskelijoita opettajineen, ja Ylivieskan ammattiopiston opiskelijaryhmä vieraili Kroatiassa syys-lokakuussa 2016. Ennen ryhmämatkoja opiskelijat ovat tehneet tehtäviä jotka liittyvät yrityksen perustamiseen ja yrityselämän tuntemiseen. Myös matkan aikana opiskelijat tekivät projektitehtäviä toistensa kanssa.

Tavoitteet

• kumppanimaiden yrityselämään tutustuminen
• paikalliseen kulttuuriin ja historiaan tutustuminen, kielitaidon kehittäminen

Tulokset

• laajempi näkemys yrityselämästä muiden maiden yrityksiin tutustumisen kautta
• eurooppalaisen näkökulman omaksuminen historian ja kulttuurin saralla
• oman yrityksen perustaminen joko kuvitteellisesti tekemällä (projektiharjoitukset) tai konkreettisesti

Kohderyhmät

• opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa
• opiskelijat lukio- ja ammattilukiokoulutuksessa

Hankkeen budjetti

12 200 euroa, rahoitus: 100 % CIMO


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Räisänen Anssi
Lehtori, vieraat kielet
Puh. 0403120437
anssi.raisanen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.9.2015
Hanke päättyy
31.12.2016