Liikkuva AMIS voittaa 3

Hankkeen kuvaus

Hankkeella lisätään opiskelijoiden fyysistä aktiivisuuttaa ja liikkumista erilaisissa ympäristöissä hyödyntäen hyvinvointiteknologiaa sekä edistetään heidän hyvinvointia ja kehitetään opiskelukykyä, jolloin opintojen eteneminen ja työllistyminen paranevat.

Hankkeessa huomioidaan vähän liikkuvat opiskelijat matalan kynnyksen toiminnalla, testataan aktiivisuuteen kannustavia digitaalisia sovelluksia liikuntasuoritusten sekä hyvinvoinnin seurantaan, ja otetaan opiskelijat mukaan toiminnan ja ympäristön suunnitteluun.

Liikkuva AMIS voittaa 3:ssa jatketaan edellisten hankkeiden hyviä käytäntöjä, järjestetään hyvinvointitutor-koulutuksia ja henkilöstölle terveyttä edistäviä työpajoja sekä mahdollistetaan opiskelijoille uusien välineiden ja liikkumismuotojen kokeilua.

Tavoitteet

• Järjestetään erilaisia liikunnallisia toimintapäiviä sekä kokeillaan erilaisia liikuntavälineitä ja liikuntatapoja
• Järjestetään henkilökunnalle aktiivisempi ja liikkuvampi arki -työpajoja
• Juurrutetaan Hyvinvointitutor-toiminta osaksi Koulutuskeskus JEDUn opiskelijatoimintaa
• Testataan digitaalisia sovellutuksia (esim. Polar -urheilukellot, Sportyplanner, HeiaHeia)

Tulokset

• Opiskelijoiden osallistuminen ja osallisuuden lisääntyminen
• Henkilökunnan jäsenten työssäjaksamisen ja terveyden parantuminen
• Hyvinvointitutor-toiminnan vakiinnuttaminen JEDUssa
• Opiskeljoiden fyysisen aktiivisuuden ja työkyvyn parantuminen
• Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin lisääntyminen

Kohderyhmät

• Koulutuskeskus JEDUn opiskelijat
• Koulutuskeskus JEDUn henkilökunta

Yhteistyökumppanit

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, terveydenhoitaja Ulla Ahola
Nivalan Liikuntakeskus, liikuntasihteeri Henri Heiska
Keski-Pohjanmaan Liikunta (KEPLI) nuoriso- ja koulutuspäällikkö Emilia Hirvi
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta (POPLI) lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Mari Patanen
Saku ry, asiantuntijat Susanna Ågren ja Maria Käkelä

Hankkeen budjetti

88 000 euroa, rahoitus: 50 % PSAVI, 50 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Lehtola Terhi
Lehtori, yhteiset aineet
Puh. 0447692478
terhi.lehtola@jedu.fi
Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Peltola Kirsi
Toimistosihteeri
Puh. 0406878360
kirsi.peltola@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.8.2021
Hanke päättyy
30.6.2022