Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen, MAMU-PYHÄSIIKA 2

Tavoitteet

1. Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta, osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen
2. Maahanmuuttajaopiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus ja tukipalvelut
3. Kielenopetuksen erityisjärjestelyt
4. Hyvien toimintamallien kehittäminen

Tulokset

- kehitetty osaamisen tunnistamisen ja osaamisen tunnustamisen ohjeistusta, lomakkeistoa ja
menetelmiä
- laadittu prosessikaavio yhteisestä toimintamallista (hakeutuminen, opintojen aloitus,
opiskelu ja työllistyminen/jatko-opinnot)
- toiminnoilla ja kehitetyillä tukipalveluilla on ehkäisty keskeytymistä ja edistetty tutkintojen loppuun suorittamista
- kehitetty tutorointi ja vertaistukipalveluja sekä niiden saatavuutta
- toteutettu alakohtaisen opetusmateriaalin tuottamista sekä moodle-oppimisympäristön
kursseja
- jatkettu henkilökohtaisen ohjauksen toimintamallien kehittämistä (ohjaajat)
- kehitetty kielenopetuksen yhteyteen Avaimia suomalaisuuten -kurssi, joka tukee kotoutumista
- kehitetty kielenopetusta ryhmäjaoilla ja ohjauksella yksilöllisemmäksi oppimisen poluksi
- kehitetty kielenopetuksessa oman äidinkielen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (osaamisen arviointi, opetus)

Hankkeen budjetti

21 053 euroa, rahoitus: 95 % Opetushallitus, 5 % Siikalatva/KAM/JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Liitteet