Maarakennuksen ja metsäalan simulaattorihanke SIMU 2014

Tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena maarakennus- ja metsäalan opetustoiminnan monipuolistaminen, yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen.

Tavoitteet saavutetaan toteuttamalla alueelle maarakennus- ja metsäopetukseen nykyaikainen simulaattorioppimisympäristö. Opetuksen tehostaminen simulaatiolla tuo tehokkuutta ja kustannussäästöjä em. koulutusaloille.

Simulaattorioppimisympäristöä varten hankitaan seuraavat simulaattorit tai niiden yhdistelmät:
• pyöräkuormaajat
• kaivinkoneet
• puu-/kappaletavarakuormaajat
• harvesteri- ja kuormatraktori (molemmat samassa laitteessa)
• ajopiirturisimulaattori

Hankkeen budjetti

350 000 euroa, rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 30 % JEDU


   
Hanke alkaa
15.10.2014
Hanke päättyy
30.6.2015