Maaseutuammattiin-esiselvityshanke

Hankkeen kuvaus

Esiselvitystyössä kartoitetaan, löytyykö perustamishankkeelle tarpeeksi yhteistyötä tekeviä tahoja
- saadaanko luotua verkosto
- yhdistykset ja yritykset
- koulut: opettajat, opot ja oppilaat
ja koetaanko tällainen toiminta tarpeelliseksi.

Tavoitteet

1. Etsitään potentiaaliset toimijat, jotka pyritään sitouttamaan tulevaan verkostoon. Tällaisia toimijoita ovat maaseudulla toimivat yritykset ja organisaatiot sekä oppilaitokset.
2. Mietitään verkostolle sopivat toimintatavat Pohjois-Savossa toteutetun ”Maaseutuammattiin” -toimintamallin pohjalta (ks. www.maaseutuammattiin.fi).
3. Tavoitteena on saada mukaan:
a. hankealueen peruskoulut, lukiot ja luonnonvara-alan oppilaitokset
b. mahdollisimman monen eri alan yrityksiä, kaikki maaseudulla toimivat yritykset voivat tulla
mukaan, tulevat ns. kummiyritykset.
c. alueella toimivat kehittämis-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatiot (yrittäjäyhdistykset,
4H-yhdistykset, Luke, MTK, Pro Agria, MHY, Metsäkeskus ja muut

Tulokset

- Verkoston perustamisedellytysten selvittäminen
- Opettajien ja opojen perehdyttäminen maaseudun ammatteihin
- Oppilaiden vierailut maaseutuyrityksissä

Kohderyhmät

- Lastentarhan, peruskoulun ja lukion opettajien yritysvierailut, yritysten vierailut kouluissa, verkoston toiminnasta tiedottaminen alan tapahtumissa tms.
- Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajien perehdyttäminen maaseudun ammatteihin konkreettisesti

Yhteistyökumppanit

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Heidi Jokinen
heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 725 0624

Hankkeen budjetti

26 700 euroa, rahoitus: 80 % Leader/EMR, 20 % yksityisrahoitus


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Uusivirta Riitta
Suunnittelija/Työelämäkoordinaattori (maa-, metsä- ja puutarha-alat)/Erityisen tuen osa-aikainen koordinaattori
Puh. 0505168241
riitta.uusivirta@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2018
Hanke päättyy
31.12.2018