Mallia Euroopasta 2

Hankkeen kuvaus

Hanke on jatkoa Mallia Euroopasta -hankkeelle. Mallia Euroopasta liittyy läheisesti oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin Vaastuuta ottamalla opit 1-3. Idea on lähtöisin Alankomaista, josta asiaa on ollut esittelemässä Peter Post, Zadkinestä Rotterdamista. Tammikuussa 2012 oli tutustumiskäynti Rotterdamissa, jossa oli muutama työelämän edustajakin mukana.

Opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien vaihtoa Alankomaissa ja Belgiassa. Oppimisosasto- ja Hoivapuoti- mallien kehittämistä ja vertailemista sekä hyvien käytänteiden levittämistä kohdemaihin ja sieltä meille. Tavoitteena on kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta kansallisena verkostona. Työelämälähtöistä ammatillista koulutusta kehitetään yhdessä kotimaisten ja eurooppalaisten työelämän edustajien kanssa uudistamalla työssäoppimisen toimintamalleja.

Hankkeen toimintoja rahoitetaan Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustuksella ja koulutuksen järjestäjien omalla rahoituksella.

The project activities are funded through a state grant for international activities from the Finnish National Board of Education, and through the education providers' own funding

Tavoitteet

• antaa valmiuksia tehdä työtä monikulttuurisessa työympäristössä.
• kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta kansallisessa ja kansainvälisessä verkossa.
• kehittää työelämälähtöistä ammatillista koulutusta yhdessä kotimaisten ja eurooppalaisten työelämän edustajien kanssa uudistamalla työssäoppimisen toimintamalleja.
• Tutustua Alankomaissa toimiviin Teaching Department ja Care Shopoppimisympäristöihin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin. Vertailla Suomessa kehitettyjä työssäoppimisen malleja (omakauppa, hoivapuoti ja oppimisosasto) edellä mainittuihin malleihin. Edelleen kehittää hyviä työssäoppimisen käytäntöjä.
• tutustua Belgiassa toimivaan sTimuling-oppimisympäristöön ja siitä saatuihin kokemuksiin. sTimuling-mallilla vahvistetaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien eettistä osaamista
• lisätä opettajien ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista (mm. opiskelijoiden uudenlaista ohjaamista työssäoppimisjaksoilla), kielitaitoa (luennot ja vierailut toteutetaan englannin kielellä ilman tulkkausta), sosiaalisia taitoja (verkosto- ja tiimityömäinen toimintatapa) ja kulttuurista osaamista

Tulokset

• Koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat tutustuvat Teaching Department ja Care Shop oppimisympäristöihin Rotterdamissa.¿Jakson aikana vertaillaan Suomessa toteutettuja malleja Alankomaiden malleihin ja edelleen kehitetään opiskelijoiden työssäoppimista.
• Koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat sekä opiskelijat tutustuvat Belgiassa sTimuling-malliin osallistumalla harjoitukseen. Harjoituksen kesto on neljä päivää. Lisätietoja aiheesta¿http://www.stimul.be/

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat opiskelijat ja henkilöstö ammatillisista oppilaitoksista sekä Keva-ops hankkeen kautta tulleet lukiot ja mahdolliset muut ammatilliset oppilaitokset.

Yhteistyökumppanit

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / The Federation of Education in Jokilaaksot (koordinaattori)
- Oulaisten ammattiopisto /Oulainen Vocational College
- Ylivieskan ammattiopisto (koordinoija) / Ylivieska Vocational College (coordinator)
Kainuun ammattiopisto
- Kajaanin toimipiste, Hyvinvointiala
Kouvolan seudun ammattiopisto /Kouvola Region Vocational College
- Sosiaali- ja terveysalan toimipiste / Social Services and health unit
Lahden Diakoniasäätiö
- Lahden Diakonian Instituutti / Lahti Diaconia Institute
Porvoo International College
- Porvoo International College, Sosiaali- ja terveysala / Porvoo International College, Social and Health Services
Päijät-Hämeen koulutuskonserni / Lahti Region Educational Consortium
- Koulutuskeskus Salpaus, sosiaali- ja terveysala / Salpaus Further Eduation, Health and Social Services

Hankkeen budjetti

65 334 euroa, rahoitus: 77 % Opetushallitus ja 23 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
21.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016