Matkalla Mestariksi JEDUsta 2016-2018

Hankkeen kuvaus

Matkalla Mestariksi JEDUsta 2016-2018 -hankkeessa järjestetään Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla yhteistyöyrityksissä sekä henkilöstölle mahdollisuuksia suorittaa työelämäjakso tai täydennyskoulutusjakso ulkomailla.

Kansainvälinen työssäoppiminen on opiskelijalle hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla työskentely on. Ulkomaanjaksolla opiskelijoiden kielitaito kohenee ja vieraiden kulttuurien tuntemus paranee sekä työkokemus karttuu.

Työelämäjaksolle osallistuvien henkilöiden ammatillinen sanavarasto ja kielitaito karttuvat ulkomaan jakson aikana ja heillä on paremmat valmiudet toimia vieraalla kielellä. Henkilöstön vaihdoista hyötyvät paitsi opettaja, lähettävä oppilaitos ja ennen kaikkea sen opiskelijat.

Hanketta koordinoidaan Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kehittämispalveluissa.

Tavoitteet

Hankkeen aikana jatketaan ja vahvistetaan edellisten hankkeiden aikana luotuja yhteistyösuhteita.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kansainvälisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen sekä seuranta yhdessä ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Hanke edistää toiminnallaan yhteisiin laatukriteereihin sitoutumista (mm. Europassin käytön tutuksi tuominen, yhteiset lomakkeet, eurooppalainen CV -malli), sekä liikkuvuushankkeiden laadukkuutta ja tukee opettajien muuttuvaa roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisprosessissa.

Kohderyhmät

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen opiskelijat ja henkilöstö.

OPISKELIJAT MATKALLA MESTARIKSI
Kansainvälinen työssäoppiminen on hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla työskentely on. Ulkomaanjaksolla opiskelijoiden kielitaito kohenee ja vieraiden kulttuurien tuntemus paranee sekä työkokemus karttuu.

Osallistuminen parantaa vuorovaikutustaitoja sekä laajentaa näkemystä kansainvälisestä työelämästä, nämä seikat edistävät myös työllistymistä.

Ulkomaanjakso on kokemus, jonka aikana näet uusia paikkoja sekä tutustut uusiin ihmisiin ja kulttuureihin!

HENKILÖKUNTA MATKALLA MESTARIKSI
Työelämäjaksolle osallistuvien henkilöiden ammatillinen sanavarasto ja kielitaito karttuvat ulkomaan jakson aikana ja heillä on paremmat valmiudet toimia vieraalla kielellä. Työelämäjakso voidaan liittää opettajan CV:n; ammattitaidon päivittäminen työelämässä. Henkilöstön vaihdoista hyötyvät paitsi opettaja, lähettävä oppilaitos ja ennen kaikkea sen opiskelijat. Opettaja voi jakaa vaihtokokemuksen kautta opiskelijoille uutta näkökulmaa ja tuoda opetukseen uusia tuulia. Lisäksi jaksoille jo osallistuneet ovat kokeneet ammatillisen varmuutensa lisääntyneen ulkomaan jakson aikana huomattavasti.

Hankkeen tavoitteina ovat työelämäjaksolle osallistuvien ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen, kohdemaan työ- ja toimintatapoihin, kieleen ja kulttuuriin tutustuminen sekä verkostoituminen. Lisäksi tavoitteena on kansainvälisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen ja seuranta yhdessä ulkomaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Täydennyskoulutuksissa painotetaan koulutuksia, jotka tukevat osallistujan sekä lähettävän ammattiopiston ja koko JEDUn strategisia tavoitteita ja suunnitelmia. Tavoitteena on monipuolistaa ja syventää osallistujan ammatillista osaamista ja samalla hankkia uusia näkökulmia ja mahdollisesti uusia ja entistä monipuolisempia toimintatapoja ja -malleja hyödynnettäväksi koko organisaatiossa. Täydennyskoulutukset voivat olla alakohtaisia seminaareja tai yleisesti opetusmenetelmien kehittämiseen liittyviä kursseja tai seminaareja. Täydennyskoulutuksen lisäksi on mahdollisuus osallistua myös Job shadowing -viikkoon.

Hanke edistää toiminnallaan yhteisiin laatukriteereihin sitoutumista (mm. Europassin käytön tutuksi tuominen, yhteiset lomakkeet, eurooppalainen CV – malli), osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, liikkuvuushankkeiden laadukkuutta ja opettajien muuttuvaa roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisprosessissa.

Hankkeen budjetti

60 160 euroa, rahoitus: 100 % CIMO/Erasmus+


Yhteyshenkilöt

Nivala
Leskinen Tuula
Suunnittelija, markkinointi ja viestintä, kansainvälinen toiminta
Puh. 0406878350
tuula.leskinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2016
Hanke päättyy
31.5.2018