Matkalla Mestariksi JEDUsta 2018-2020

Hankkeen kuvaus

Matkalla Mestariksi JEDUsta 2018-2020 -hankkeessa järjestetään Koulutuskeskus JEDUn opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjakso ulkomailla yhteistyöyrityksissä sekä henkilöstölle mahdollisuuksia käydä työelämäjaksolla ulkomailla.

Kansainvälinen työssäoppiminen on opiskelijalle hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla työskentely on. Ulkomaanjaksolla opiskelijoiden kielitaito kohenee ja vieraiden kulttuurien tuntemus paranee sekä työkokemus karttuu.

Hanketta koordinoidaan Koulutuskeskus JEDUn yhteisissä palveluissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa 35 opiskelijan työssäoppimisjaksoa ja kolme asiantuntijan työelämäjaksoa Euroopassa 1.8.2018-1.5.2020, sekä jatkaa ja vahvistaa samalla edellisten hankkeiden aikana luotuja yhteistyösuhteita.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kansainvälisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen sekä seuranta yhdessä ulkomaisten yhteistyöoppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Hanke edistää toiminnallaan yhteisiin laatukriteereihin sitoutumista (mm. Europassin käytön tutuksi tuominen, yhteiset lomakkeet, eurooppalainen CV -malli), sekä liikkuvuushankkeiden laadukkuutta ja tukee opettajien muuttuvaa roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisprosessissa.

Kohderyhmät

Koulutuskeskus JEDUn opiskelijat ja henkilöstö.

OPISKELIJAT MATKALLA MESTARIKSI
Kansainvälinen työssäoppiminen on hyvä tapa kokeilla millaista ulkomailla työskentely on. Ulkomaanjaksolla opiskelijoiden kielitaito kohenee ja vieraiden kulttuurien tuntemus paranee sekä työkokemus karttuu.

Osallistuminen parantaa vuorovaikutustaitoja sekä laajentaa näkemystä kansainvälisestä työelämästä, nämä seikat edistävät myös työllistymistä.
Ulkomaanjakso on kokemus, jonka aikana näet uusia paikkoja sekä tutustut uusiin ihmisiin ja kulttuureihin!

HENKILÖKUNTA MATKALLA MESTARIKSI
Opettajan ammatillinen ja henkilökohtainen osaaminen kehittyy ulkomaan työelämäjaksolla.
Samalla opettaja tutustuu kohdemaan työ- ja toimintatapoihin, kieleen ja kulttuuriin sekä verkostoituu alueen toimijoiden kanssa ja syventää yhteistyötä.

Lisäksi tavoitteena on kansainvälisen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen ja seuranta yhdessä ulkomaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen budjetti

69 468,00 euroa, rahoitus: 100 % OPH/Erasmus+


Yhteyshenkilöt

Nivala
Peltola Kirsi
Toimistosihteeri
Puh. 0406878360
kirsi.peltola@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2018
Hanke päättyy
31.5.2021