Matkalla Mestariksi JEDUsta 2019 -2021 The JEDU Highway to expertise

Hankkeen kuvaus

Matkalla Mestariksi JEDUsta 2019-2021 -hankkeessa järjestetään Koulutuskeskus JEDUn opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa työpaikalla tapahtuva oppimisjakso ulkomailla yhteistyöyrityksissä sekä henkilöstölle mahdollisuuksia käydä työelämäjaksolla ulkomailla.

Kansainvälinen työssäoppiminen on opiskelijalle hyvä tapa kokeilla työskentelyä ulkomailla. Ulkomaanjaksolla opiskelijoiden kielitaito kohenee ja vieraiden kulttuurien tuntemus paranee sekä työkokemus karttuu.

Tavoitteet

Toteuttaa
• kahden viikon mittaisia ryhmäliikkuvuusjaksoja 20 opiskelijalle ja 8 opettajalle
• kuuden viikon mittaisia oppimisjaksoja 30 opiskelijalle
• viikon mittaisia job-shadowing -työelämäjaksoja 4 opettajalle

Opiskelijoiden liikkuvuuden tavoitteena on keskittyä perus- ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittämisessä vahvistamaan ammatillista osaamista ja työkokemusta, kohentaa kielitaitoa ja vieraidenkulttuurien tuntemusta sekä digitaitoja.

Henkilöstön liikkuvuuden tavoitteena on kehittää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä, verkostoitumista, digitaitoja, kielitaitoa ja eri kulttuurien ymmärtämistä sekä lisätä työmotivaatiota ja työssäjaksamista. Tavoitteena on myös löytää uusia yhteistyökumppaneita ja työpaikkoja opiskelijoille mm. Norjasta.

Tulokset

Liikkuvuusjakso antaa osallistujalle uusia taitoja, kehittää kulttuurienvälistä tietoisuutta ja auttaa kehittämään kansainvälisten yhteyksien verkostoa. Alueemme elinkeinoelämä hyötyy hankkeesta kansainvälisempien, itsevarmempien ja yhteistyökykyisempien uusien ammattilaisten kautta.

Liikkuvuusjaksoille osallistuvat opettajat jakavat tietoa kollegoilleen ja ovat mukana järjestämässä työpajoja. Liikkuvuushankkeen tulokset vaikuttavat JEDUn toiminnan kehitykseen pitkällä aikavälillä.

Kohderyhmät

• Koulutuskeskus JEDUn opiskelijat ja henkilöstö

Hankkeen budjetti

106 833 euroa, rahoitus: 100 % OPH/Erasmus+ -ohjelma


Yhteyshenkilöt

Nivala
Peltola Kirsi
Toimistosihteeri
Puh. 0406878360
kirsi.peltola@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2019
Hanke päättyy
31.5.2022