METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja sekä selkeytystä eri osapuolten tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin kaikessa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Ammattiopistojen metsäkoulutuksessa on jo nyt nähtävillä pula pätevistä opettajista ja työvoimapula tulee suurenemaan tulevaisuudessa. Tarvetta on kehittää toimintamalleja, joiden kautta metsätalousinsinöörejä saataisiin rekrytoitua ammattiopistoihin opettajiksi. Vähenevät opetusresurssit vaativat myös uudenlaisen opetusyhteistyön kehittämistä mm. kartoittamalla opettajavaihtojen mahdollisuutta.

METKO-hankkeessa ovat mukana Lapin Ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun seudun ammattiopisto OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

Tavoitteet

JEDU vastaa hankkeessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen hyvien käytänteiden kartoittamisesta toisista oppilaitoksista sekä työmaavierailujen toteutukseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja osaamisen arviointiin liittyvien uusien toimintamallien rakentamisesta. Toimenpiteillä vastataan ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämistarpeeseen.

JEDU vastaa myös koulutusreformista tiedottamisesta yrityksille: tällä varmistetaan se, että yritykset saavat oikeaa tietoa reformin tavoitteista. Lisäksi toimenpiteellä tarkennetaan yritysten ja oppilaitosten roolia opiskelijoiden ohjaamisessa ja arvioinnissa.

JEDU vastaa myös vuosikellon tai vastaavan järjestelmän rakentamisesta: tällä mahdollistetaan muun muassa yritysten ja oppilaitosten välinen konevuokraus.

Tulokset

- uusien toimintamallien kartoittaminen ja rakentaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen parantamiseksi
- vuosikellon rakentaminen konevuokrausten mahdollistamiseksi
- koulutusreformista tiedottaminen

Kohderyhmät

Opettajat ja ohjaajat, muut ohjauspalveluiden asiantuntijat, yrittäjät, yritysten henkilöstö

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Lapin Ammattikorkeakoulu
- Suomen metsäkeskus
- Lapin koulutuskeskus REDU
- Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Hankkeen budjetti

65 405 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2019
Hanke päättyy
31.3.2021