Minun maailmankansalaisuuspolkuni KEVA 6

Hankkeen kuvaus

Hankkeen koordinaattori on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Helsingin Diakoniaopisto. KEVA-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 13 ammatillista oppilaitosta. Verkosto on saanut rahoitusta Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysmäärärahoista vuodesta 2009 alkaen.

Verkoston toteuttamiin hankkeisiin osallistuu opiskelijoita ja opettajia eri ammattialoilta. Hankkeen tavoitteena on mm. vastata globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän vaatimuksiin ja kannustaa opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosten muuta henkilökuntaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Verkostossa kehitetään Maailmankansalaisuus opintokokonaisuutta, jossa mm. vapaaehtoistyön ja kehitysyhteistyön toimintojen avulla opiskelijat osallistuvat henkilökohtaisella tasolla yhteiskunnallisen vastuun kantamiseen - näin myös yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa lisääntyy.

Tavoitteet

• antaa valmiuksia tehdä työtä monikulttuurisessa työympäristössä
• kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen
• lisätä oppilaitosten yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja koulutus-organisaatioiden kanssa kotimaassa ja kehitysmaissa

Tulokset

• Opintokokonaisuuksien ja valmennusmateriaalin laajamittainen käyttöönotto
• Yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuksien suorittaminen sekä työssäoppimisjako kehitysmaassa (liikkuvuusjaksot) tai kotimaassa hankkeen tavoitteiden mukaisesti
• Liikkuvuusjakson / kotimaan työssäoppimisjakson¿arviointimenetelmän jatkokehittäminen.
• Vahvistaa kehitysmaa- / kansainvälisyysosaamista
• Vahvistuneet työelämätaidot liikkuvuusjaksolle osallistuvien henkilöiden ammatillinen osaaminen ja työelämätaidot, etenkin toiminta kehitysmaiden tarpeiden mukaisesti, kielitaito, sosiaaliset taidot ja kulttuurikompetenssi, vahvistuvat
• Keva-ops hankkeen kautta tulleet lukiot ja mahdolliset muut ammatilliset oppilaitokset voivat suorittaa osia Maailmankansalaisuus opintokokonaisuudesta verkkokursseina ja projektioppimisena

Kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat opiskelijat ja henkilöstö ammatillisista oppilaitoksista sekä Keva-ops hankkeen kautta tulleet lukiot ja mahdolliset muut ammatilliset oppilaitokset

Yhteistyökumppanit

- Helsingin Diakoniaopisto
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
- Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
- Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
- Tampereen ammattiopisto Tredu
- Turun ammattiopisto
- Vantaan ammattiopisto Varia
- Hiljaisina jäseninä WinNova ja Bovallius

Hankkeen budjetti

laskutuksen mukaan, rahoitus: Opetushallitus ja mukana olevat koulutuksen järjestäjät


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Kukkonen Päivi
Lehtori, projektikoordinaattori
Puh. 0403120427
paivi.kukkonen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
21.5.2015
Hanke päättyy
31.12.2016