Mixed Studies 2014 - Kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan miksatut opinnot

Hankkeen kuvaus

Piippolan, Ylivieskan ja Kalajoen ammattiopistot ovat mukana KPEDUn hallinnoimassa Mixed Studies -hankkeessa, jossa mennään aidosti ja luvalla sekaisin.

Mixed Studies -hankkeen päällimmäisenä ideana on rakentaa kulttuuri- ja sote-alalle yhteisiä opintopolkuja. Kulttuurialan ammattilaisille etsitään myös tulevaisuuden työnkuvaa sote-alalta ja vastaavasti kulttuurialan osaamista tuodaan sote-alan tuleville ammattilaisille. Voimauttava valokuvaus, äänipöydät, digitaaliset elämänkaaret, luovat menetelmät kuntoutuksessa, taiteesta terapiaa, kulttuurista hyvinvointia yms. Hankkeessa siis kokeillaan, miten taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden lisääjänä: kulttuuria reseptillä tai ilman.

Hankkeessa on kehitelty 5 ov:n Mixed Studies -opintokokonaisuus, jossa sekoitetaan Ylivieskan ammattiopiston lähihoitaja- ja media-assistenttiopiskelijat sekä Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston artesaaniopiskelijat. Ja kyllä; myös opettajat sekä ohjaajat menevät sekaisin!

Opintojakso toteutetaan keväällä 2014 ja myös työelämä on vahvasti mukana. Haasteita tuo tullessaan yhteinen opintojakso, jossa opiskelijat ovat fyysisesti paikalla ja "sekoittuvat" keskenään sekä menevät työssäoppimaan moniammatillisesti pareittain tai triona. Kalajoen ammattiopisto hakee omalta osaltaan hankkeessa vastausta kysymykseen: "Mitä kulttuurialan osaamista sote-alalla työelämässä tarvitaan?"

Hankkeen parasta antia on ehdottomasti mielenkiintoinen ja tarkoituksen mukainen ajatus, yhteistyö muiden hanketoimijoiden kanssa sekä työelämän mielenkiinto hanketta kohtaan. Opiskelijoille opintojakso tuo moniammatillisuuden vahvasti opintoihin sekä uudet valttikortit työelämään: "Ässät hihaan". Ja tähän vielä sekaan ripaus JEDUpaja osuuskuntaa, niin soppa on valmis.

Ylivieskan ammattiopisto ja Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto toteuttavatyhteistyössä opintojakson ja sekoittavat opettajat sekä opiskelijansa - "Mixed Studies".

• Opiskelijat voivat valita 5 - 20 ov "miksattuja" opintoja sekä kulttuuri- että sosiaali- ja terveysaloilta. Kokonaisuus voi koostua valinnaisista ammatillisista opinnoista ja/tai vapaasti valittavista opinnoista. Kulttuurialalle tarjotaan sote -alan opintoja ja sote -alalle kultturialan opintoja sekä molemmille näiden yhdistelmiä.
• Painotetaan yrittäjyyttä sekä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä ja asiakkaan kohtaamista. Työssäoppimisjaksolla opiskelijat toteuttavat kulttuurisia hyvinvointipalveluja työelämäkumppaneiden toimipisteissä.
• Kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat toimivat työpareina työssäoppimispaikoissa.
• Arvioidaan uusien tutkinnon osien ja opintojaksojen toimivuutta
• Kartoitetaan kulttuuristen hyvinvointipalvelujen osaamisen tarpeita työelämässä

Tavoitteet

• jatkaa kulttuurialan ja sote-alan työntekijän työnkuvan kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla yhdessä työelämän kanssa
• vahvistaa opintopolkujen kehittämisverkoston toimintaa
• vakiinnuttaa opintopolut opetuksen jokapäiväiseen käyttöön
• aArvioida OPS:ien käyttökelpoisuutta ja työssäoppimisen toteutumista

Yhteistyökumppanit

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, koordinaattori
- Keski-Pohjanmaan Opisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto/Toholammin artesaaniopisto
- Keski-Pohjanmaan konservatorio
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu
- Joensuun konservatorio

Hankkeen budjetti

21 501 euroa, rahoitus: 75 % Opetushallitus, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Ylivieska
Eskola Sanna
Lehtori, sosiaali- ja terveysala
Puh. 0403120448
sanna.eskola@jedu.fi