Next Level

Hankkeen kuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää koulutuksen vaikuttavuutta (mm. sisällöt, uudet teknologiat, harjoittelukäytänteet), nopeuttaa siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle ja parantaa sekä nopeuttaa työllistymistä peli- ja lähialoille. Hankkeen avulla toteutetaan verkko- ja lähiopetus painotteisia koulutuspilotteja. Hankkeen avulla tehostetaan osaamisen jakamista eri oppilaitosten välillä kehittämällä verkko-opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Yhteistyötä pilotoidaan erityisesti XR-teknologian alalla erilaisten hyöty- ja pelisovellusten koulutuksessa.

Koodauksen työssäoppimis- ja työpaikkoja on alueella vähän. Hanke (etätyöpaja) auttaa hankkimaan ko. paikat laajalta maantieteelliseltä alueelta. Samoin hankkeen seurauksena alueelle voi syntyä uutta yritystoimintaa.

Opiskelijahaussa peli- ja lähialojen koulutukseen pyritään vaikuttamaan siihen, että opiskelemaan saataisiin diversiteetiltään mahdollisimman heterogeeninen joukko opiskelijoita. Heterogeenisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä eri alan monipuolisia osaajia, sukupuolta ja kansalaisuutta, sillä pelialalla on pula laajemmasta osaajadiversiteetistä.

Tavoitteet

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän alueella on kysyntää eri ohjelmistotuotannon alojen osaajista.
Hankkeen tavoitteena on
• luoda osaamispolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle ja työelämään > sujuvat siirtymät ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen niin, että ammatilliselta toiselta asteelta voi valmistuttuaan siirtyä tiettyjen ehtojen täyttyessä ammattikorkeakoulun toiselle vuosikurssille ilman yhteishakua
• pyritään nopeuttamaan osallistujien valmistumista ammatillisesta koulutuksesta, nopeampi valmistuminen helpottaa työllistymistä
• luoda osaamiskokonaisuus, jolla voi työllistyä kansainvälisiin peli- ja lähialojen työtehtäviin, osaamiskokonaisuus voi muodostua toisen asteen ja korkeakouluasteen opinnoista
• lisätään opettajien osaamista alan teknologioista ja hyvistä käytänteistä opintojen kehittämiseksi
• tehostetaan osaamisen jakamista eri oppilaitosten välillä kehittämällä yhteistä verkko-opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja > yhteistyötä pilotoidaan erityisesti XR-teknologioiden alalla erilaisten hyöty ja pelisovellusten koulutuksessa

Tulokset

1. Yhteinen verkko-opetus peli- ja lähialojen opintoihin
2. Aidosti motivoituneiden opiskelijoiden, erityisesti naisoletettujen, hakeutumisen lisääntyminen ICT-alan opintoihin
3. Eri sukupuolten suhteellisten osuuksien tasoittuminen opiskelijamäärissä
4. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytänteiden löytäminen ja niiden jakaminen
5. Hankkeessa on luotu edellytykset pysyvälle yhteistyömallille oppilaitosten välille, jota voidaan laajentaa Pohjois-Pohjanmaata laajemmalle alueelle
6. Uusi XR-teknologioiden osaaminen on otettu osaksi peli- ja lähialojen koulutusta
7. Kestävän kehityksen ja alueellisen tasa-arvon lisääminen
8. Hankkeen tuloksena on aiempaa kehittyneempi ja paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaava peli-ja lähialojen koulutuskokonaisuus Pohjois-Pohjanmaalla

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:
• peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset
• toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa soveltuvilla aloilla olevat opiskelijat ja näiden opettajat
• ammattikorkeakoulujen opettajat
• opinto-ohjaajat peruskoulussa, toisella asteella ja ammattikorkeakouluissa

Hankkeen välilliset kohderyhmät:
• ammatillisen toisen asteen henkilöstö
• ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat
• yritykset joiden kanssa pilotoidaan harjoituskäytäntöjä

Yhteistyökumppanit

päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulu Oy
- Ville Autio, ville.autio@centria.fi
Osatoteuttajat:
Oulun ammattikorkeakoulu Oy
- Mika Määttä, mika.maatta@oamk.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
- Juha Moilanen, juha.moilanen@osao.fi
Koulutuskeskus JEDU
- Mikko Ulvi, mikko.ulvi@jedu.fi
- Juha Partanen, juha.partanen@jedu.fi

Hankkeen budjetti

63 141 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Partanen Juha
Lehtori, tietojenkäsittely
Puh. 0401505743
juha.partanen@jedu.fi
Haapajärvi
Rautio Janne
Sivutoiminen tuntiopettaja/Parasta DigiTukea-hanke
Puh. 0404829145
janne.rautio@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi
Oulainen
Haataja Arto
Lehtori, tietojenkäsittely
Puh. 0407128123
arto.haataja@jedu.fi
Oulainen
Ulvi Mikko
Lehtori, tietojenkäsittely
Puh. 0407128158
mikko.ulvi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.11.2020
Hanke päättyy
31.8.2022