NIVUS

Hankkeen kuvaus

NIVUS on Oikeus osata - koulutuksen valtionavustuksella toteutettava verkostohanke. Hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksen toteuttamistapojen mallintamiseen. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat erityisammattioppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä, joilla on rajattu erityistehtävä toteuttaa vaativaa erityistä tukea.

Tavoitteet

- Koulutuskeskus JEDUn vaativan erityisen tuen toteutuksen mallintaminen
- Vaativan erityisen tuen koulutusten markkinointimateriaalien päivittäminen
- Vaativan erityisen tuen jatkuvan haun -prosessin ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen
- Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden yksilöllisten opiskelupolkujen toteuttamistapojen kehittäminen
- Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden digitaalisen opiskeluympäristön rikastaminen ja niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
- Vaativan erityisen tuen opiskeluympäristön kehittäminen työelämälähtöisemmäksi
- Vaativan erityisen tuen koulutuskokeilujen toimintamalli mallintaminen
- Vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstön opetus- ja ohjaustaitojen vahvistaminen
- Alueellisten toimintamallien kehittäminen yhteistyössä alueen vaativan erityisen tuen verkostojen kanssa

Tulokset

- Vaativan erityisen tuen koulutuksen ja ohjauksen toteutus selkenee
- Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden opintopolut selkeytyvät
- Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ohjautuminen tarvetta vastaaviin koulutuksiin toteutuu vahvasti yhteistyössä perusopetuksen kanssa
- Vaativan erityisen tuen opiskelijoilla on käytettävissä laajempi henkilökohtaisia tavoitteita ja valmiuksia tukeva digitaalinen oppimisympäristö
- Vaativan erityisen tuen opiskelijan urasuunnitelman toteutuksessa on mukana työelämä, ammatillisia oppilaitoksia ja opintojen jälkeinen muiden toimijoiden verkosto

Kohderyhmät

Koulutuskeskus JEDUn opetus- ja ohjaushenkilöstö Koulutuskeskus JEDUn erityisen ja vaativan erityisen tuen opiskelijat Alueen perusopetuksen verkosto
Alueen sosiaalialan verkosto
Alueen työelämä

Yhteistyökumppanit

Invalidisäätiö sr /Ammattiopisto LIVE, koordinaattori
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi
Kiipulan ammattiopisto
Ammattiopisto Spesia
Optima samkommun
Aitoon koulutuskeskus
Suomen Diakoniaopisto
Savon koulutuskuntayhtymä

Hankkeen budjetti

80 000 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Rajamäki Riitta
Lehtori, erityisopettaja
Puh. 0447692414
riitta.rajamaki@jedu.fi

   
Hanke alkaa
15.12.2020
Hanke päättyy
30.6.2022