Nora Pöyhösen puiston kunnostus / esiselvityshanke

Hankkeen kuvaus

Tarve puiston kunnostamiselle on tullut sekä JEDUn henkilökunnalta, että Nora Pöyhösen suvulta, joka on huolissaan arvokkaan miljöön "rapistumisesta". Kunnostus on tarpeellista myös puiston hoidollisten töiden helpottamiseksi, sillä puiston käytävät ovat ruohottuneet ja tarvitsevat uudelleen viemäröintiä ja hulevesien ohjausta oikeisiin paikkoihin. Nykyisin sadevedet valuvat alas tielle ja vievät hiekan mukanaan. Puusto on osaltaan vanhaa ja huonokuntoista.

Puistossa sijaitsee myös Ruusula-niminen rakennus, jota on esitetty otettavaksi museokäyttöön. Tähän rakennukseen sijoitettaisiin Nora Pöyhösen aikaisia esineitä, monia kunniakirjoja ja tauluja. Rakennus toimisi kesäisin museokahvilana, joka palvelee vierailijoita ja työllistää alueen nuoria kesätöihin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on laatia puistoon kunnostussuunnitelma, jossa selvitetään puiston eri osa-alueiden parannustyöt kustannuksineen. Lisaksi selvitetään eri rahoituskanavat, joista voidaan saada kunnostukseen tarvittavaa rahoitusta.

Hankkeen toimenpiteet
- puiston kasvillisuusinventointi: puiden kuntokartoitus ja hoitoleikkaustarve, selvitetään mitä säilytetään ja mitä uusitaan, 5 - 15 vuoden suunnitelma
- puiston kunnostussuunnitelma: hulevesien ohjaussuunnitelma, viemäröintisuunnitelma Ruustinnanhovista Kytökyläntielle, puiston käytävien kunnostus- ja perusparannussuunnitelma, puiston kastelujärjestelmän suunnittelu, nurmikoiden perusparannussuunnitelma, puiden ja pensaiden hoitoleikkaussuunnitelma sekä katteiden tarve ja käyttösuunnitelma

Tulokset

Tuloksena syntyy kirjallinen kunnostussuunnitelma, joka palvelee mahdollisen varsinaisen kunnostushankkeen hakemisessa.

Kohderyhmät

- Koulutuskeskus JEDU
- Alueen asukkaat
- Alueen kesälomalaiset

Yhteistyökumppanit

- Nora Pöyhösen suku
- Haapaveden kaupunki
- Haapaveden seurakunta
- Haapavesi-seura

Hankkeen budjetti

19 320 euroa, rahoitus: 80 % EU ja Leader/kunta, 20 % rahallinen yksityisrahoitus ja vastikkeeton työ


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Heikkilä Raili
Sivutoiminen projektikoordinaattori, Noran puiston kunnostus -hanke
Puh. 0447692475
raili.heikkila@jedu.fi
Haapavesi
Nuolioja Riikka-Kaisa
Koulutusjohtaja
Puh. 0447692272
riikka-kaisa.nuolioja@jedu.fi

   
Hanke alkaa
2.9.2019
Hanke päättyy
28.2.2020