Noran puiston kunnostus

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikana kunnostetaan Nora Pöyhösen suunnittelema ja rakentama vanha puisto, joka rakennuksineen on museoviraston asiantuntijoiden mukaan yhtenäinen kokonaisuus ja yhdessä kulttuurisesti arvokas. Lisäksi niitä pidetään alueellisesti vaikuttavana kulttuuriympäristönä, jotka tulee vaalia ja säilyttää.

Puiston kunnostaminen on välttämätöntä, sillä mm. puusto on vanhentunutta, salaojitus on puutteellista, hulevesien ohjaus ei toimi, valaistus puuttuu, nurmikon koneelliset hoitotyöt ovat hankalia ja perennapenkit ja pensaat sekä osa puustoa vaativat uudistamista.

Puisto on nykyisin Koulutuskeskus JEDU:n omistuksessa, mutta ei enää varsinaisessa opetuskäytössä. Puisto toimii alueellisena ja paikallisena nähtävyytenä, jota Haapavedellä vierailevat kotimaiset ja ulkomaalaiset henkilöt ja ryhmät käyvät edelleenkin katsomassa.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan aiemman Keskipiste-Leaderin rahoittaman Nora Pöyhösen puiston kunnostus -esiselvityshankkeen (101713/14.8.2019) aikana laaditut puiston kunnostussuunnitelmat.

Tavoitteet

- puiston historialliset arvot säilyvät
- puiston hoitaminen helpottuu
- pinnoitusten ja nurmikoiden parempi kestävyys sekä hulevesien ohjaussuunnitelma
- valaistuksen ja kalusteiden uusiminen
- näkyvyyden lisääntyminen opasteita lisäämisellä
- nostaa Haapaveden kaupungin imagoa ja lisätä matkailun vetovoimaa
- kehittää Koulutuskeskus JEDUn kansainvälistä toimintaa oppilaitosyhteistyöllä

Tulokset

Laajemmin hanke uudistaa ja parantaa maaseudun infrastruktuuria kansallisesti ja alueellisesti merkittävän historiallisen puistokokonaisuuden säilyttämisellä sekä lisää toimintamahdollisuuksia matkailunähtävyytenä.

• Noran puistoalueen tila paranee ja viihtyisyys lisääntyy
• mahdollistaa opetuksen laaja-alaistumista puistoalueiden hoitoon
• Haapaveden kaupungin näkyvyys lisääntyy
• yhteistyö eri asiantuntijatahojen kanssa lisääntyy

Kohderyhmät

• Koulutuskeskus JEDU ja alueen muut oppilaitokset
• paikalliset ja alueelliset asukkaat
• paikalliset ja alueelliset yksityiset ja muut julkiset organisaatiot
• Haapavedellä vierailevat kotimaiset ja ulkomaiset vierailijat

Yhteistyökumppanit

• Nora Pöyhösen suku
• Haapaveden kaupunki
• Haapavesi-seura

Hankkeen budjetti

120 430 euroa, rahoitus: 70 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 23 % JEDU ja 7 % Haapaveden kaupunki


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Heikkilä Raili
Sivutoiminen projektikoordinaattori, Noran puiston kunnostus -hanke
Puh. 0447692475
raili.heikkila@jedu.fi

   
Hanke alkaa
2.8.2021
Hanke päättyy
31.12.2022