Opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittäminen OPI2011

Tavoitteet

1. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien koulutustilaisuuksien järjestäminen
2. Koulutuksen nivelvaiheiden ohjausmallin kehittäminen ja levittäminen
3. Asuntolahenkilöstön koulutuspäivien järjestäminen
4. Opiskelijahuoltohenkilöstön koulutuspäivien järjestäminen

Tulokset

- Hankkeessa ovat toteutuneet opiskelijoiden hyvinvointiin ja ryhmäytymiseeen liittyvät tapahtumat ja teemapäivät. Lisäksi ovat toteutuneet opiskelijahuoltohenkilöstön koulutustapahtumat ja kehittämispalaverit (verkostoyhteistyö).

- Hankkeessa on laadittu ohjaustoimintamalli asuntolatoimiin (vuosikellon muotoon) ja nivelvaiheen prosessikaavio.

- Hankeen aikana on toteutettu alkukartoituksia ja haastatteluja opiskelijoille, huoltajille ja eri sidosryhmille. Opiskelijoiden hyvinvointia on kartoitettu opiston kyselyillä ja kouluterveyskyselyllä. Saatuja tuloksia on hyödynnetty kehittämällä uusia toimintatapoja ja lisäämällä tiedotusta opiskelijoiden hyvinvointipalveluista.

Kyselyjen tulosten perusteella on tehty johtoryhmälle esityksiä ja aloitteita opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisestä ja lisäämisestä. Lisäksi tietoja on hyödynnetty sidosryhmäpalavereissa, joita on pidetty sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
sekä Etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi
Etsivä nuorisotyön toimijat
Haapaveden ev.lut. seurakunta
Poliisi
A-klinikka
Jokihelmen opisto

Hankkeen budjetti

28 571 euroa, rahoitus: 70 % Opetushallitus, 30 % Pyhä-Siika/KAM/JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

Liitteet