OpinTori

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan Opin Ovi: Ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostossa.

Oulun eteläisen toimenpiteet:
- koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen
- opetus- ja ohjaushenkilöstön perehdyttäminen
- yhden portaalin käytön tiedostaminen ja kehittäminen (olemassa oleva)
- verkon käytön hyödyntäminen ohjauksen välineenä ja olemassa olevien hyvien käytänteiden levittäminen
- väyläopintojen suorittamisen edistäminen

Oulun Eteläisellä alueella ovat mukana:
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (aik. Kalajokilaakson ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymät)
• Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
• Oulun Seudun ammattikorkeakoulu
• Oulun Eteläisen instituutti
• Haapaveden Opisto
• Raudaskylän Kristillinen Opisto
• Kalajoen Kristillinen Opisto
• Reisjärven Kristillinen Opisto
• PSK-Aikuisopisto

Tavoitteet

• Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivan aikuiskoulutusverkoston kehittäminen
• aikuiskoulutuksen kysyntä- ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen
• asiakaslähtöisen, yhden luukun periaatteen mukaisesti toimivan, palvelumallin luominen ohjauspalveluverkostoon
• verkostoituminen Oulun läänin alueellisten ohjaus- ja neuvontaverkostojen kanssa
• ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamisen vahvistaminen

Kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt ja välillisinä kohderyhminä ja hankkeen toimista hyötyvinä tahoina ovat aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet, sitä tarvitsevat tai suunnittelevat aikuisopiskelijat.

Yhteistyökumppanit

• Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö
• Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut
• Hengitysliitto Heli ry./ Ammattiopisto Luovi, Aikuiskoulutus
• Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
• Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (aik. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä)
• Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
• PSK-Aikuisopisto
• Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy
• Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus

Hankkeen budjetti

114 025 euroa, rahoitus: 57 % Etelä-Suomen lääninhallitus/ESR, 43 % KAM/JEDU


   
Hanke alkaa
1.8.2009
Hanke päättyy
30.4.2013