OPPI ULOS LAITOKSESTA

Hankkeen kuvaus

Kotoutumiskoulutuksen joustavat toteuttamismuodot pitkien välimatkojen alueilla

Oulun Eteläisen alueella kotoutumiskoulutusta tarvitsevat maahanmuuttajat asuvat hajallaan ja heitä on lukumääräisesti vähän / paikkakunta. Säännöllinen kulkeminen opiskelupaikkakunnalle on vaikeaa: julkista liikennettä on vähän, usein maahanmuuttajalta puuttuu ajokortti ja pitkien matkojen kulkeminen on kallista. Tämä on monesti este koulutukseen hakeutumiselle. Lisäksi opiskelijan kotoutumisen kannalta on olennaisempaa tutustua opiskelupaikkakunnan sijasta oman kotipaikkakunnan toimijoihin ja päästä sisälle paikallisiin yhteisöihin.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimivia tapoja edistää eri paikkakunnilla, erilaisissa (elämän) tilanteissa olevien maahanmuuttajien kotoutumista / integroitumista omaan kotikuntaan ja yhteisöön, sekä luoda ja kokeilla joustavia ja vaihtoehtoisia tapoja kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen huomioiden pitkät välimatkat ja ongelmat osallistua koulutukseen toisella paikkakunnalla.

Tavoitteena on myös kehittää kotoutumiskoulutuksen toteutusta tarkoituksenmukaisemmaksi ja vähemmän oppilaitoksen fyysisestä sijainnista riippuvaksi, sekä löytää joustavia ja vaihtoehtoisia tapoja koulutuksen toteuttamiseen.

Tavoitteisiin pyritään verkostoitumalla opiskelijan kotipaikkakunnan kolmannen sektorin toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa sekä rekrytoimalla ja kouluttamalla kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille oppimisen lähiohjaajia opiskelijoiden kotipaikkakunnille. Lisäksi on tarkoitus kehitellä monipuolisempia oppimisympäristöjä kotipaikkakunnan mahdollisuuksia hyödyntäen esim. yhteistyötä yritysten, kunnan sivistystoimen (oppilaitokset, kirjasto, kansalaisopisto jne.) kanssa.

Tulokset

Hankkeessa tuetaan kaksisuuntaista kotoutumista maahanmuuttajien kotipaikkakunnilla: maahanmuuttaja kotoutuu uuteen kotimaahansa sekä uudelle kotipaikkakunnalleen, ja paikkakunnan väestö kotoutuu uuteen monikulttuuriseen ympäristöön.
• Hankkeen avulla maahanmuuttajat tutustuvat suomalaiselle kulttuurille tyypillisen yhteiskunnalliseen toimija-/vaikuttajaryhmään; järjestöihin ja kolmanteen sektoriin
• Maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot laajenevat ja vahvistuvat, ja he kiinnittyvät paremmin paikkakunnan työ- ja sosiaaliseen elämään
• Pitkät matkat opiskelupaikkakunnalle eivät ole este koulutukseen osallistumiselle

Kohderyhmät

• kotoutumiskoulutuksen opiskelijat: uusia, maahanmuuttajaopiskelijan arkea lähellä olevia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä
• lähiohjaajat = esim. järjestöjen/kolmannen sektorin toimijoita, joita perehdytetään toimimaan oppimisen lähiohjaajina ja kotouttajina maahanmuuttajan kotipaikkakunnalla

Hankkeen budjetti

18 750 euroa, rahoitus: 80 % Opetushallitus, 20 % KAM/JEDU


   
Hanke alkaa
1.6.2011
Hanke päättyy
31.12.2012