OPPIA NIINKU TÖISSÄ

Tavoitteet

- Pedagogisen mallin luominen mm. Opiskelijan oma polku
Kehittää pedagogisia malleja laajennetun työssäoppimisen tueksi. Pedagogisten mallien avulla mahdollistetaan vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta.

- Työssäoppimiseen tai työssäoloon integroitavat atto-opinnot tai vaihtoehtoinen tapa suorittaa atto-opinnot tutkinnon perusteiden mukaisesti. Vapaasti valittavat opinnot laajennetun työssäoppimisen tueksi. Laajennetussa työssäoppimisessa mukana oleville erityisopiskelijoille erilaisia tapoja suorittaa atto-opintoja. Erilaisten tvt- ja some-työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö.

- 2 plus 1 mallin laajentaminen. Aiemmin luotujen 2+1-mallien hyödyntäminen (mentorit). 2+1-mallissa viimeinen vuosi voi olla joko oppisopimusmalli tai työssäoppimismalli.

- Oppisopimusmallin kohdalla kehitettävänä on myös sopimusmenettely oppisopimustoimiston kanssa.

- Malli työllistymistä varten

Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi

- Työpaikkaohjaajien koulutusmateriaalin päivittäminen paikallisella tasolla vastaamaan
opetushallituksen uusia määräyksiä.

- Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen sekä toiminnallisten ja
rakenteellisten puitteiden uudistaminen, jotta mallien toteuttaminen onnistuu ja ohjausjärjestelyt ovat hyödynnettävissä.

JEDUn tavoitteet ja vastuualueet
- Päivitetään työpaikkaohjaajien koulutusmateriaali. Koulutetaan opettajia materiaalin käyttöön ja järjestetään työpakkaohjaajan koulutusta. Jedu toimii mentorina ja kouluttaja hankkeen muille kumppaneille.

- TVT ja Some laajennetun työssäoppimisen toteutuksessa. Kokeillaan mobiilisovellutuksia ja henkilökohtaista oppimisympäristöä laajennetun työssäoppimisen tukena. PLE (Personal learning environment) virtuaalinen oppimisympäristö. Verkkokaupan kehittäminen alueen elinkeinoelämän kanssa.

- Laajennetun työssäoppimisen toteuttaminen ja atto-opintojen integrointi. Atto-opintojen integrointi työssäoppimisen yhteyteen, ja materiaalin tuottaminen. Erityisopiskelijoiden ohjaaminen, ja materiaalin tuottaminen . Opiskelijan oma polku (työssäoppisen suunnitelman liittäminen osaksi opiskelijan hopsia).

Tulokset

• Pedagogisia malleja ja niiden hyvät käytännöt
• 2 plus 1 -mallin laajentaminen ja niiden hyvät käytännöt
• Erilaisten tvt- ja some-työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö
• Opetusmateriaalia laajennetun työssäoppimisen tarpeisiin
• Koulutuksia some-työkalujen käytöstä työssäoppimisen ohjauksen tukena ja hyviä käytänteitä somen soveltamisesta
• Ohjeistus laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen ja resursointiin
• Malli ennakointia ja työllistymistä varten
• Laajennetun työssäoppimisen dokumentoinnin kehittäminen
• Materiaalin tuottaminen laajennetun työssäoppimisen tueksi.
• Työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaali paikalliseen käyttöön päivitettynä vastaamaan opetushallituksen uusia määräyksiä huomioiden laajennettu työssäoppiminen, Ecvet ja erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
• Yhteinen koulutuspäivä, jossa levitetään hankkeen hyvät tulokset Pedagogisia malleja janiiden hyvät käytännöt
• Erilaisten tvt- ja some-työvälineiden sekä erilaisten ohjaus- ja opetusvälineiden käyttö.
• Attojen vaihtoehtomalleja ja atto-opintojen integrointi työssäoppimiseen. Malleja laajennetun työssäoppimisen ja atto-opintojen suorittamiseen HOJKS-opiskelijoilla

Kohderyhmät

- opettajat, työpaikkaohjaajat, ryhmänohjaajat, ohjaus- ja tukipalveluhenkilöstö, sekä opiskelijat, jotka hyötyvät laajennetusta työssäoppimisen jaksosta
- erityisesti ne opiskelijat, jotka ovat keskeyttämisvaarassa sekä ne opiskelijat, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä
- erityistä tukea tarvitsevat nuoret

Yhteistyökumppanit

- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (koordinaattori):
Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, Kokkolan kauppaopisto, Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
- Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä:
Haapajärven ammattiopisto, Haapaveden ammattiopisto, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, Nivalan ammattiopisto, Kalajoen ammattiopisto, Oulaisten ammattiopisto, Ylivieskan ammattiopisto
- Suupohjan ammatti-instituutti
- Oulun seudun ammattiopisto
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä: Koulutuskeskus SEDU

Hankkeen budjetti

40 000 euroa, rahoitus: 67 % Opetushallitus, 33 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Oulainen
Joki-Kolehmainen Ritva
Koulutuspäällikkö
Puh. 0447692401
ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
2.8.2013
Hanke päättyy
31.12.2014