Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Hankkeen kuvaus

Opetus ja kulttuuriministeriö käynnisti nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelman vuosille 2014 – 2015. Toimenpideohjelma oli osa nuorisotakuuta ja sen tavoitteena oli lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta. Kohderyhmänä olivat alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Tavoitteet

- Suunnitella Nuorten oppisopimuskoulutukseen valmistavan koulutuksen, OPSO-startin, sisältö ja toteutusmalli
- Yhdistää OPSO-ennakkojakso osaksi uutta ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA)
- Lisätä nuorten oppisopimuskoulutuksen tunnettavuutta
- Madaltaa kynnystä solmia oppisopimuksia nuorille

Toimenpiteet
- OPSO-startin opetussuunnitelman laatiminen ja koulutuksen pilotointi
- OPSO-startista ja nuorten oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen
- Opiskelijarekrytoinnin toimintatapojen kehittäminen
- Oppisopimustyönantajien kartoittaminen ja Työpaikkapankki-toimintamallin kehittäminen
- Nuorten oppisopimuskoulutuksen karikoiden selvitystyö
- Työpaikalla tapahtuvan ohjaustarpeen selvittäminen ja uusien toimintatapojen pilotointi

OPSO-startti
- OPSO-startti on oppisopimuskoulutukseen valmentavaa koulutusta alle 25 v. nuorille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
- Koulutuksen pituus on max 20 ov ja tavoitteena on löytää oppisopimuspaikka ja saada sellaiset opiskelu- ja työelämävalmiudet, joita ammatin opiskelu oppisopimuksella edellyttää.
- Noin puolet koulutusajasta on työharjoittelua työpaikoilla, joten työnantaja ja opiskelija voivat tutustua toisiinsa ja arvioida oppisopimusmahdollisuutta. Opiskelija ei ole työsuhteessa työharjoitteluaikana.
- Työnantaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija saavat tarvitsemaansa neuvontaa ja ohjausta työharjoittelujaksoilla.
- Opiskelu tapahtuu pienryhmässä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.
- Mikäli koulutus ei johda oppisopimukseen, opiskelijalle laaditaan muu jatkosuunnitelma.
- Opiskelija saa kuusi lisäpisteitä seuraavaan yhteishakuun suoritettuaan 20 ov:n opinnot.

Yhteistyökumppanit

Raahen koulutuskuntayhtymä
- Hanketyöryhmä: Teppo Pirnes ja Mervi Mäkihonka (JEDU), Jaana Hautamäki (Raahen koulutuskuntayhtymä)
- Koulutussuunnitelmatyöryhmä: Jaana Haikara (JEDU Nivalan ammattiopisto), Susanna Hjulberg (JEDU Piippolan ammatti- ja kulttuuripisto), Milka Grekula (Raahen koulutuskuntayhtymä)
- OPSO-startti -koulutuksen opettaja Heli Nygård (JEDU)
- Yhteistyötahot: JEDUn VALMA-työryhmä, alueen oppisopimustoimistot, JEDU Nuorten aikuisten osaamisohjelma, JEDUn Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työn ja koulutuksen joustava yhdistämiseen sekä työpaikkaohjaajien koulutukseen liittyvät hankkeet, Raahen kky: Raahen seutukunnan työllisyyden kuntakokeilu

Hankkeen budjetti

142 500 euroa, rahoitus 100 % Opetus- ja kulttuuriministeriö


Liitteet


   
Hanke alkaa
7.2.2014
Hanke päättyy
31.12.2015