Opsodiili Pohjoinen

Hankkeen kuvaus

Hanke on osa valtakunnallista Opsodiili-hankekokonaisuutta, johon kuuluu koordinaatiohanke ja neljä suuraluehanketta. Hankkeiden tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti oppisopimuskoulutuksen tunnettavuutta, innostaa nuoria oppisopimuskoulutukseen, kehittää oppisopimustoiminnan yhteiset toimintamallit sekä panostaa asiakaslähtöiseen viestintään.
Hankkeessa ovat mukana Oulun seudun ammattiopisto/Oppisopimusyksikkö (koordinaattori), Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, oppisopimuspalvelut, Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut, Lapin oppisopimuskeskus ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto.

Tavoitteet

• lisätä oppisopimuskoulutuksen tunnettuutta ensisijaisesti yritysten keskuudessa
• kehittää oppisopimuskoulutuksen tiedotusta työnantajille sekä etsiä uusia innovatiivisia ja tehokkaita viestinnän kanavia
• kehittää yrityksille kohdentuvaa tiedotusta selkeäksi, aktiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi
• kehittää oppisopimuskoulutuksesta tiedottamista myös muille sidosryhmille, kuten peruskouluille, työpajoille, TE-toimistoille ja sosiaalitoimelle
• kehittää oppisopimustoimijoiden osaamista mm. yritysten rajapinnassa toimimisessa, viestinnässä ja asiakaskuuntelussa
• selvittää yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä etsiä nuorille soveltuvia työpaikkoja

JEDUn tavoitteet
• Oppisopimuskoulutuksen ja varsinkin nuorten oppisopimuskoulutuksen tunnettavuudessa on edelleen kehitettävää varsinkin pk-yritysten keskuudessa. Myös nuorten ohjaushenkilöiden tietoisuutta oppisopimuksen osalta voisi edelleen parantaa ja lisätä yhteistyötä heidän kanssaan.
• Hankkeen kehittämiskohteena onkin oppisopimuskoulutuksen tunnettavuuden lisääminen työpaikoilla, peruskoulujen oppilaanohjaajien, etsivä nuorisotyöntekijöiden ja muiden hakevan toiminnan työntekijöiden keskuudessa. Hankkeen aikana kehitetään ja kokeillaan erilaisia jalkautuvia malleja oppisopimuskoulutuksen tiedottamiseen ja neuvontaan niin yrityksille, nuorille kuin nuoria ohjaavalle tukihenkilöstöllekin.
• Oulun eteläisen alue on laaja eikä varsinaista keskusta alueella ole, joten koemme tärkeäksi, että voimme hyödyntää hankkeen mahdollisuutta kehittää ja kokeilla erityisesti ja vain jalkautuvaa mallia tällä meidän alueella sekä käyttää rajalliset resurssit tämän mallin kehittämiseen. Samalla voimme myös vertailla tuloksia muiden alueiden kehittämiin toimintatapoihin ja hyödyntää kokemuksiamme juurruttaessamme toimintaa hankkeen päätyttyä.
• Tavoitteena on luoda alueellinen malli nuorten oppisopimuskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluksi, joka voi olla esimerkiksi yritys- ja ohjaushenkilöidenverkosto, jossa oppisopimustoimintaan liittyvä tieto, neuvonta- ja ohjaustoiminta on aktiivista ja sujuvaa myös hankeen päättymisen jälkeen.
• Hankkeen määrällisenä tavoitteena on tavoittaa 60 uutta yritystä ja tehdä 20 uutta oppisopimusta.

Tulokset

• toteutetaan face-to-face -kontakteja Oulun eteläisen alueella oppisopimustoiminnasta tiedottamiseen ja resursoidaan henkilöresurssia työpaikkakäynteihin
• selvitetään JEDUssa olemassa olevan ennakointitiedon hyödyntämistä oppisopimuksessa
• toimijaverkoston yhteistyön vahvistaminen ja edelleen kehittäminen sekä käytänteiden yhdistäminen
• järjestetään workshop-tapaamisia alueen peruskoulujen opoille, etsivä nuorisotyöntekijöille ja hakevan toiminnan henkilöille ja luodaan tapaamisten kautta verkosto, jossa oppisopimus on osana etsittäessä opintopaikkaa/työtä nuorelle
• osallistutaan alueen yrittäjien tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin, jossa tiedotetaan oppisopimuksen ajankohtaisista aiheista yrittäjiä
• hyödynnetään valtakunnallisen koordinaatio-hankkeen materiaalia sekä mm. HyväDiili-sivustoa
• ollaan esillä JEDUn ammattiopistojen avoimissa ovissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa

Kohderyhmät

• yritykset
• peruskoulut
• työpajat
• TE-toimistot
• sosiaalitoimi

Yhteistyökumppanit

• Oulun seudun ammattiopisto, Oppisopimusyksikkö
• Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto
• Kainuun ammattiopisto Oppisopimuspalvelut
• Lapin oppisopimuskeskus
• Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oppisopimustoimisto

Hankkeen budjetti

62 946 euroa, rahoitus 80 % Pohjois-Pohjanmaan ELY/ESR, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Mehtälä Paula
Opintosihteeri, oppisopimuskoulutus/hanketoimija, strategiahankkeet
Puh. 0447692474
paula.mehtala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.5.2015
Hanke päättyy
28.2.2018