OTTO - Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

Hankkeen kuvaus

Projekti toteutetaan lokakuun 2015 - joulukuun 2016 välisenä aikana Opetushallituksen rahoituksella. Projektia hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Vantaan kaupunki, sivistystoimi/Vantaan ammattiopisto Varia, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto.

Tavoitteet

1. Työpaikkaohjaajien tukeminen ja osaamisen kehittäminen
2. Työelämässä tarvittavan laadun varmistaminen, opiskelijan, opetushenkilöstön sekä hankeverkoston muodostavien organisaatioiden näkökulmasta
3. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisprosessin kehittäminen työelämässä kertyvän osaamisen näkökulmasta