Painelaitehitsauksen pätevöitymisen testaus- ja oppimisympäristö

Hankkeen kuvaus

Teollisuudessa, muilla työpaikoilla ja jopa kotitalouksissa käytetään korkeaa painetta sisältäviä putkistoja ja säiliöitä, joiden valmistaminen ja korjaus edellyttävät vaatimuksen mukaisuuksien täyttymistä. EU:n painelaitedirektiivi määrittelee hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevyyksien hyväksymismenettelyt. Alalla työskenteleminen edellyttääkin EU:n jäsenvaltion tunnustaman kolmannen osapuolen valvoman pätevöinnin hyväksymistä.

Pohjois-Suomessa ei ole tällä hetkellä pätevöintilaitosta, joka voi hyväksyä yrityksen hitsausmenetelmän PED:n mukaisesti.

Projektin avulla Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään perustetaan pätevöintilaitos, joka voi hyväksyä hitsausalan henkilöstöä ja yritysten hitsausmenetelmiä paineastiadirektiivin mukaiseen valmistukseen. Lisäksi pätevöintilaitos voi hyväksyä alihankkijoiksi muita oppilaitoksia ja yrityksiä tekemään vastaavia hyväksymisiä.

Kohderyhmät

Projektin tuloksia hyödyntävät pätevöintilaitos, paineastioita ja muita vaativia teräsrakenteita
valmistavat hitsausalan henkilöstöt ja paineastioita sekä muita vaativia teräsrakenteita valmistavat
yritykset. Lisäksi tuloksia hyödyntävät pätevöintilaitoksen hyväksymä oppilaitosverkosto ja heidän
vastaavat asiakkaansa.

Hankkeen budjetti

222 000 euroa, rahoitus: 75 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR,


Yhteyshenkilöt

Nivala
Haapakoski Mika
Tekninen asiantuntija, Pätevöintilaitos
Puh. 0406786979
mika.haapakoski@jedu.fi
Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
1.10.2010
Hanke päättyy
30.4.2014