Parasta DigiTukea

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa luodaan ja määritetään koulutustenjärjestäjien käyttöön tarvittavat kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset, jotka kytketään oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin. Lisäksi testaamme kuvauksia ja teemme niihin tarvittavat muutostoimenpiteet sekä suunnittelemme ja toteutamme tulosten valtakunnallisen käyttöönoton.

Hankkeessa suunnitellaan, määritellään, pilotoidaan, kehitetään ja työstetään yhteentoimivuuden kuvauksia (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset) palvelumuotoilun avulla yhdessä koulutuksen järjestäjien, työelämän ja ohjelmistotuottajien kanssa. Toimenpiteiden työpohjana käytetään Parasta palvelua -kehittämisohjelmassa tehtyjen toimintaprosesseja ja sopimusmalleja.

Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioimme kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö, tietoturvamääräykset sekä teemme tiivistä yhteistyötä opetushallinnon kehittäjätahojen sekä muiden Parasta-kehittämisohjelmien (Parasta Palvelua, Parasta Osaamista ja Parasta DigiOhjausta) kanssa.

Tavoitteet

1. Luodaan kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset. Kehitetään yhteiset asiakaslähtöiset toimintamallit työpaikkojen ja koulutuksenjärjestäjien välille digit. palvelujen avulla. Kuvauksissa huomioidaan kansalliset järjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurityö
2. Tehostetaan koulutuksenjärjestäjien resurssien käyttöä ja luodaan yhteinen käsitys yhteentoimivuuden kuvausten määrittelystä.
3. Varmistetaan kansallisten yhteentoimivuuden kuvausten yhteensopivuus kokonaisarkkitehtuurityön ja eri koulutuksen järjestäjillä käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa.
4. Kirjataan yhteentoimivuuden kuvaukset pitämään sisällään mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset sekä määritykset
5. Huomioidaan kuvauksissa tietoturvamääräykset tiedon siirrossa.
6. Kytketään kuvaukset oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin
7. Testataan kuvausten käytettävyyttä ja tehdään tarvittavat muutostoimenpiteet
8. Suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen tulosten valtakunnallinen käyttöönotto

Tulokset

Koulutuksen järjestäjät:
1. oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen yhteentoimivuuden kuvaukset, jotka sisältävät tieto- palvelu-, ja rajapintakuvaukset, sekä määritykset huomioiden tietoturva, kansalliset palvelut ja kansallinen kokonaisarkkitehtuuri.
2.Tiivis ja toimiva koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkosto
3.yhteisten toimintamallien avulla pystytään osallistamaan työpaikat koulutusprosessiin käytännössä. 4.opiskelijoiden
sujuva siirtyminen koulutussopimuksen ja oppisopimuksen välillä sekä siirtyminen oppilaitoksesta toiseen
5. Toiminta on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa
6. kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä käytössä yhteentoimivuuden kuvaukset

Asiakkaat (työnantajat):
8. Toiminta on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa
9. opiskelijan ja työpaikan välinen toiminta arjessa helpottuu
10. Osallistamiskulttuuri osa koulutuksenjärjestäjän ja työelämän arkea

Kohderyhmät

1. Koulutuksen järjestäjän henkilöstö ja työelämätoimijat
2. Kansallisten palvelujen kehittäjät

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
- Gradia, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
- Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
- Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
- Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
- Yrkesakademin i Österbotten

Hankkeen budjetti

98 300 euroa, rahoitus: 100 % OKM


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Rautio Janne
Sivutoiminen tuntiopettaja/Parasta DigiTukea-hanke
Puh. 0404829145
janne.rautio@jedu.fi
Nivala
Palosaari Juha
Opiskelijahallintopäällikkö
Puh. 0404840438
juha.palosaari@jedu.fi

   
Hanke alkaa
22.12.2017
Hanke päättyy
31.12.2019