Parasta Johtamista – Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen.
Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja –rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista. Uusi ammatillinen koulutus mahdollistaa laadukkaiden asiakkuuksien syntymistä ja mallintaa ammatillisen koulutuksen toimintaa osana osaamista tuottavaa ekosysteemiä. Johdon ymmärrys teknologioiden hyödyntämisestä lisääntyy asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Muutos edellyttää yhteisen tiedolla johtamisen tiedon (osaamisperusteisuus, asiakkuudet ja kumppanuudet) määrittelyä. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat asiakaslähtöisyyden, uuden toimintakulttuurin kokonaisuuden (ekosysteemiajattelun) kehittymistä sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Hanke tukee uuden ammatillisen peruskoulutuksen lain mukaista osaamisperusteisuutta. Osaamisen ja opiskelijakumppanuuksien johtamisen kehittäminen näkyy opiskelijoille entistä joustavampina ja tuloksellisina opintoina. Hankeen toiminta edistää tämän tavoitteen saavuttamista.

Asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen kehittäminen hankkeessa kytkeytyy reformin mukaiseen asiakaslähtöisyyteen ja työelämän kasvaneeseen rooliin ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa toteutettavan johtamisen kehittämisen kautta lisätään johdon ja esimiesten osaamista, minkä pohjalta uudistetaan oppilaitosten toimintaprosesseja reformin tavoitteiden mukaisiksi. Parasta johtamista -hanke tukee strategisia tavoitteita osaamistaan kehittävästä henkilöstöstä ja ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti uudistuvista koulutuksenjärjestäjistä.

Tavoitteet

Tavoite 1: Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista. Koulutuskeskus JEDUn johdolla, lähiesimiehillä ja opettajilla on yhtenevä näkemys, miten pedagogista toimintaa johdetaan kaikilla toiminnan tasoilla. Johtamiskäytäntöjen kehittämisellä on positiivinen vaikutus opetuksen laatuun (kannattavuus, tuottavuus ja alueellisen palvelutehtävän hoitaminen). Koulutustoimijan toiminta on kaikissa vaiheissa asiakkaiden arvoa lisäävää.
Tavoite 2: Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen. Laadukas toiminnallinen yhteistyö opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajien kanssa. Koulutustoiminta vastaa asiakkaiden tarpeisiin (opiskelijat, työelämä, sidosryhmät). Toiminnan prosessit on selkeästi toteutettu ja visuaalisesti kuvattu. Toiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaille niin oppilaitoksella kuin työpaikoillakin (oppiminen, osaaminen, työntekijät, harjoitustyöt).
Tavoite 3: Opiskelijakumppanuuksien johtamisen kehittäminen. Tavoitteena on opiskelijoiden opintopolkujen kehittäminen ja johtaminen opiskelijalähtöisesti.
Tavoite 4: Koulutuksen järjestäjien tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen, ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, osaamisperusteisuuden sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen tarvittavien tietojen kuvaaminen. Toiminnan kehittäminen prosessista saatavan paremman tiedon perusteella. Digitaalisen tiedon ja digitaalisten välineiden käyttö toiminnan ohjaamisessa. Alueen strategioiden tunteminen, yritysten strategioiden tunteminen.

Tulokset

Johtamisjärjestelmä toimii siten, että pedagoginen johtaminen mahdollistuu kaikilla johtamisen tasoilla. Osaamisen johtaminen toteutuu erilaisissa ja uusissa oppimisympäristöissä. Toiminnan tuloksena syntyvät saumattomat erilaiset koulutusympäristöt ja toimintaympäristöt. Verkostojen toiminta ja ylläpitäminen on vakioitua. Verkoston toimijoita ohjataan yhtenäiseen toimintatapaan ja yhtenäiseen laatuun. Yhteistyö toimii työpaikan, koulutuksen järjestäjien, opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kesken. Toiminnan ja kehittämien sykli nopeutuu. Reaaliaikainen tieto ohjaa toimintaa oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus JEDUn johto, lähiesimiehet (koulutusjohtajat ja koulutuspäälliköt), yhteisten palveluiden esimiehet, Koulutuskeskus JEDUn opetushenkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät (työpaikat ja järjestöt).

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK
- Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
- Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys, Kaustisen Evankelinen Opisto
- Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
- Raahen koulutuskuntayhtymä
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
- Raudaskylän Kristillinen Opisto
- Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO

Hankkeen budjetti

86 286 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Simi Hannu
Suunnittelija, International coordinator
Puh. 0403120441
hannu.simi@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.1.2019
Hanke päättyy
30.6.2021