Parasta Palvelua Pohjoinen

Hankkeen kuvaus

Hanke on osa valtakunnallista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Parasta palvelua –kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmalla tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Kehittämisohjelmaa koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Tämä lisäksi on neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen, joita koordinoivat Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Gradia 1.1.2018-), Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto sekä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kehittämisverkosto koostuu koko maan kattavasta verkostosta, jossa on mukana 27 koulutuksen järjestäjää osatoteuttajina sekä verkostokumppaneina noin 70 koulutuksen järjestäjää.

Tavoitteet

Hankekokonaisuudella on yksi yhteinen tavoite: Asiakkaat (työnantajat, opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- tai koulutussopimus toiminta/palveluprosessin. Kehittämisen avulla tuotamme asiakkaille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja palvelut, jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu.

Keinot, joilla tavoitteisiin pyritään:
1. Prosessien yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla
2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen
3. Tiedotus / viestintä käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle
4. Osallistumisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla

Hankkeella tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Tulokset

Asiakkaat (opiskelija/työelämä):
• työpaikalla tapahtuvan koulutuksen prosessit näyttäytyvät asiakkaille selkeinä, kevennettyinä palveluina
• asiakkaat ovat mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä
• asiakkaat saavat tietoa ja ohjausta työpaikalla järjestettävän koulutuksen eri muodoista, tunnistavat niiden erot ja mahdollisuudet
• asiakkaat saavat asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja
• viestintä on selkeää ja yhdenmukaista

Koulutuksen järjestäjät:
• koulutuksen järjestäjät käyttävät yhtenäistä toiminta/prosessimallia (koulutussopimus & oppisopimus)
• vahvemmat työelämäsuhteet ja yhteistyön toimintamallit
• omaksuttu asiakaslähtöinen työote
• työkaluja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön: asiakkaiden osallistamisen mallit, yhteiskehittämisen muodot, tuotteistaminen
• verkostomainen, keskinäinen yhteistyö ja viestintä vahvempaa

Kohderyhmät

- Työelämä
- Sisäinen asiakas: oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä viestintä
- Opiskelijat siltä osin, kun koskee työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosesseja

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun seudun ammattiopisto
- Hengistysliitto ry. / Ammattiopisto Luovi
- Kajaanin kaupunki / Kainuun ammattiopisto
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
- Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
- Raahen koulutuskuntayhtymä
- Haapaveden opisto
- Kalajoen Kristillinen Opisto
- Raudaskylän Kristillinen Opisto

Hankkeen budjetti

90 000 euroa, rahoitus: 100 % OKM


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Mäntyranta Reima
Lehtori, puuala
Puh. 0447692223
reima.mantyranta@jedu.fi
Nivala
Mehtälä Paula
Opintosihteeri, oppisopimuskoulutus/hanketoimija, strategiahankkeet
Puh. 0447692474
paula.mehtala@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.11.2017
Hanke päättyy
31.12.2019