Pieni johdatus kotoutumiskoulutukseen - Pikku-Koto

Hankkeen kuvaus

Pikku-Koto on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hanke, jossa kehitetään keinoja tavoittaa alueella asuvat, syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajanaiset ja auttaa heitä koulutuspolun alkuun. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavat Ylivieskan ja Haapaveden ammattiopistot. Hanketta rahoittaa Sisäasiainministeriö ja EU:n Kotouttamisrahasto.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden maahanmuuttajille suunnattujen hankkeiden sekä sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja työvoimatoimistojen henkilöstön kanssa kohderyhmän kartoittamiseksi, tukemiseksi ja tarvittaessa asiakkuuden aloittamiseksi.

Yhteistyöverkoston avulla voidaan maahanmuuttajanaiset ohjata niiden palveluiden piiriin, joita he tarvitsevat sekä lisätä heidän tietoisuuttaan erilaisista opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on helpottaa maaseudulla asuvien maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja siten ehkäistä syrjäytymisriskiä. Tavoitteena on verkostojen avulla tavoittaa kohderyhmä mahdollisimman kattavasti ja tarjota naisille mahdollisuus päästä kokeilemaan opiskelua
suomalaisessa kotoutumiskoulutuksessa.

Tulokset

Hankkeen aikana tarjotaan eri paikkakunnilla maahanmuuttajanaisille viiden päivän mittaisia lyhytkursseja. Kursseilla on mahdollisuus päästä näkemään ja kokeilemaan opiskelua suomalaisessa kotoutumiskoulutuksessa. Kurssin aikana käsitellään keskeisimpiä naisten elämään Suomessa kuuluvia tietoja ja taitoja sekä opiskellaan suomen kieltä.

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja osallistumista helpotetaan myös erilaisten tukitoimien avulla. Opiskelijoiden lapsille on järjestetty hoito kurssin aikana ja tarvittaessa huolehditaan myös kyydityksestä kurssipaikalle. Lyhyelle kurssille osallistuminen madaltaa kynnystä hakeutua myöhemmin pitkäkestoisempiin koulutuksiin. Viiden päivän mittainen Pikku-Koto voi olla ovi, jonka kautta naiset lähtevät mukaan koulutuksiin ja heidän itsetuntonsa vahvistuu niin, että he rohkaistuvat hakeutumaan myös tutkintotavoitteisiin koulutuksiin ja pääsevät tulevaisuudessa mukaan suomalaiseen työelämään.

Hankkeen budjetti

29 000 euroa, rahoitus: 75 % Sisäasiainministeriö/Kotouttamisraha, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Seppä Diana
Maahanmuuttajienohjaaja
Puh. 0447692438
diana.seppa@jedu.fi
Nivala
Pihlaja-Vihelä Eliisa
Lehtori, yhteiset aineet
Puh. 0447692235
eliisa.pihlaja-vihela@jedu.fi

Liitteet