Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 on ns. klusterihanke, jossa on mukana 10 Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutuksen järjestäjää, joilla on ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisluvassa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä koordinaattorina vastaa klusterimallin kokonaisuuden toimivuudesta ja yhteistyöstä klusterin sisällä.

Tavoitteet

Hankkeessa on 6 klusteria.

1. Verkostojen kehittäminen ja kokonaisuuden koordinointi (kaikki mukana, yhteiset tavoitteet), mm.
• Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamisverkostojen kehittäminen
• Koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön kehittäminen
• Seminaarityöskentely ja kokonaisuuden kehittämistulosten sekä hyvien toimintamallien levittäminen klusterin sisä- ja ulkopuolella

2. Palvelut, hyvinvointi ja kulttuuri, mm.
• Toimintamallin luominen C&Q-osaamisenhallintajärjestelmällä kerätyn tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi koulutuskuntayhtymässä ja alueen hyvinvointialan organisaatioissa

3. Yrittäjyys, mm.
• Yrittäjyyden lisääminen alentamalla PK-yritysten perustamiskynnystä
• Koulutusorganisaation henkilöstön alueen yritystuntemuksen ja yritysten tarpeiden ymmärtämisen lisääminen
• Alueen oppilaitosten aktivoiminen yhteisten yrittäjyyden ja yritysten koulutusverkostojen luomiseen

4. Teknologiateollisuus, mm.
• PK-yritysten automaatiojärjestelmien käytön ja ylläpidon tuntemuksen lisääminen
• Teräsrakentamismääräysten muutosten huomioiminen koulutuksen järjestäjän ja yritysten osaamisrakenteessa
• Teknologiaosaamisen johtamisen ja suurhankeosaamisen kehittäminen
• Kansainvälisten hitsausalan sertifikaattien hankkiminen

5. Ympäristö, rakentaminen, kiinteistöt, mm.
• Puurakentamisen osaamisen lisääminen (Pohjois-Pohjanmaalla kasvaneen puun jatkojalostus rakentamisessa) ja rakennusten energiatehokkuuden lisääminen osaamisen kautta
• Kattotöiden tulityöturvallisuuden parantaminen (sertifikaattien koulutusoikeuksien haku)
• Yritysten motivointi ympäristöasioiden hoitoon lain edellyttämällä tavalla

6. Logistiikka, mm.
• Varastointilogistiikan kehittäminen
• Trukkikortin kouluttajakoulutus (osaamisen lisääminen)
• Osaamisen lisääminen raskaankaluston ennakoivaan ajoon (REAK)

Hankkeen budjetti

160 000 euroa, rahoitus: 75 % ELY Pohjois-Pohjanmaan, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

Liitteet


   
Hanke alkaa
17.6.2011
Hanke päättyy
31.12.2012