Polku maaseudulle

Hankkeen kuvaus

Polku maaseudulle -hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat hankealueen lapset ja nuoret sekä koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat. Osallistuvina tahoina ovat alueen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset sekä mm. kuntien sivistystoimet.

Tavoitteet

• Polku maaseudulle -hankkeessa on tavoitteena kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin.
• Pitkän ajan tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa lisäämällä tietämystä ja kokemusta maaseudun ammateista erityisesti lasten ja nuorten parissa

Tulokset

• Maaseutuammattiin ry:ta vastaavan toiminnan aloittaminen
• www.maaseutuammattiin.fi

Kohderyhmät

• Maaseutuyritykset hankealueella, maa-, metsä- palvelu-, metallialat
• Opettajat, opot
• Päiväkotilapset, ala- ja yläkoululaiset, toisen asteen opiskelijat

Yhteistyökumppanit

- KOORDINAATTORI Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Tanja Känsäkoski, tanja.kansakoski@kpedu.fi, p. 040 807 3634
Heidi Jokinen, heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 7250 624

Hankkeen budjetti

37 820 euroa, rahoitus: 80 % Leader/EMR, 20 % yksityinen rahoitus (40 % vastikkeeton työ)


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Uusivirta Riitta
Suunnittelija/Työelämäkoordinaattori (maa-, metsä- ja puutarha-alat)/Erityisen tuen osa-aikainen koordinaattori
Puh. 0505168241
riitta.uusivirta@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.4.2019
Hanke päättyy
30.9.2021