Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksessä

Hankkeen kuvaus

Prosessit ja virtuaalioppiminen Kotityöpalveluyrityksessä -hanke on yhdeksän oppilaitoksen muodostaman oppilaitosverkoston valtakunnallinen yhteishanke, jossa
- avataan kotityöpalvelujen toiminta- ja palveluprosessit yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa
- kehitetään kotityöpalveluyritysten prosesseja yhdessä kotityöpalveluyrittäjien kanssa ja kehitetään samalla
- koulutuksen sisältöä
- kartoitetaan kotiin tuotettaviin palveluihin liittyvät yhteistyökumppanit yhteistyössä kotityöpalveluyrittäjien kanssa
- kartoitetaan tarjolla olevat sähköiset oppimispelit
- arvioidaan yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa olemassa olevia pelejä
- tehdään jatkosuunnitelma olemassa olevan materiaalin käytöstä ja tuotteiden kehittämisestä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUn Ylivieskan ammattiopisto toteuttaa hanketta alueen kotityöpalveluyrittäjien sekä osin koulutuskuntayhtymän Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston audiovisuaalisen viestinnän toimijoiden kanssa.

JEDU Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto on perehtynyt oppimispelien rakentamiseen. Hanke vastaa koulutus-kuntayhtymän aikuiskoulutuksen ja työelämäpalvelujen strategiaa, jossa yhtenä tavoitteena on aikuiskoulutuksen oleminen vetovoimaista, arvostettua, hyvinvointia edistävää, verkostoitunutta ja osaamistaan uudistavaa. Tavoitteena on pystyä vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon sekä muun työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tavoitteet

Hankkeen yhteiset tavoitteet ovat myös Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tavoitteita:
- Kehittää Kotityöpalvelujen koulutuksen sisältöjä vastaamaan työelämän toimintoja
- Kehittää Kotityöpalvelujen oppimisympäristöjä

Toiminnalliset tavoitteet:
- Avata yhteistyössä yritysten kanssa kotityöpalvelujen toiminta- ja palveluprosesseja sekä kuvata niihin liittyvät työtehtävät ja täydentää puuttuvilta osin kotityöpalvelujen koulutusten sisältöä. Erityisesti huomioidaan asiakasturvallisuus ja riskit kotityöpalvelujen työtehtävissä.
- Kartoittaa ja selvittää verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien soveltuvuus kotityöpalvelujen opetukseen. Soveltuvuutta arvioidaan em. tavoitteiden pohjalta, tavoitteita käytetään demoina.

Tulokset

- oppimispelit oppimisen tukena: kotityöpalveluyritysten henkilöstö, opiskelijat ja alalle tulevat
- henkilöt voivat opiskella alaa itsenäisesti verkossa mm. pelien avulla
- oppimispeli antaa oppimismahdollisuudet erityisryhmille, mm. maahanmuuttajille
- oppimispelien kautta saadaan lisättyä nuorten kiinnostusta alaa kohtaan
- oppimispelit tarjoavat uuden opetusmenetelmän ja oppimisympäristön
- kotityöpalvelualan yrittäjät saavat täsmäkoulutusta mm. asiakasturvallisuuteen ja riskien hallintaan, riskejä ja
- vaaratekijöitä voidaan merkittävästi vähentää, jolloin kautta saadaan merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kohderyhmät

Kotityöpalvelualan yrittäjät ja henkilöstö
Kotityöpalvelualan uudet yrittäjät
Kotityöpalvelualalle hakeutuvat nuoret
Monikulttuuriset ryhmät
Järjestöt ja yhteisöt

Hankkeen budjetti

20 000 euroa, rahoitus 75 % OPH, 25 % JEDU


Liitteet


   
Hanke alkaa
14.6.2013
Hanke päättyy
31.12.2014