PuuAste - Puutuoteteollisuuden asiantuntija- ja testauspalveluiden kehittäminen

Hankkeen kuvaus

PuuAsTe-hanke on Centria ammattikorkeakoulu Oy:n ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n yhteishanke, jossa kehitetään ja tuotteistetaan uusia palveluja alueen puutuoteyritysten käyttöön. Hankeen avulla pyritään kehittämään puutuoteyritysten tarvitsemia palveluja asiakaslähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Tavoitteet

• luoda ja tuotteistaa toiminta-alueelle kattava puutuotteiden testauspalveluvalikoima tuotekehitys- ja vaatimustenmukaisuusosoitustestauksiin
• kehittää ja tuotteistaa toiminta-alueelle kattava puutuoteyrityksiä palveleva asiantuntijapalveluverkosto

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjois-Pohjanmaan puutuotteiden tuotekehitys- ja testauspalveluita siten, että suurin osa tuotekehitystesteistä ja CE-merkinnän vaatimista alkutestauksista voidaan suorittaa maakunnan alueella.

Tavoitteena on myös aktivoida yrityksiä käyttämään ja kehittämään t&k- ja koulutusorganisaatioiden tutkimus- ja kehityspalveluita.

Tulokset

Hankkeen päättyessä alueen puutuoteyrityksillä on käytössään kattava tuotekehitystestausvalikoima, jota ne voivat hyödyntää sekä tuotekehityksessään että CE-merkinnän vaatimissa alkutestauksissa.

PuuAsTe - Puuteollisuuden asiantuntija- ja testauspalveluiden kehittäminen -hankkeen aikana kehitettiin 13 palvelutuotetta. Palvelutuotteiden kehitystyöhön osallistui 17 yritystä. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 21 palvelupilottia.

Yhteistyökumppanit

Centria-ammattikorkeakoulu

Hankkeen budjetti

96 610 euroa, rahoitus: 74 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 11 % JEDU, 15 % Ylivieskan seutukunta ja yritykset


Yhteyshenkilöt

Nivala
Vähäsarja Teuvo
Yrityspalveluvastaava
Puh. 0447692213
teuvo.vahasarja@jedu.fi