Puukaasun hyödyntäminen energiantuotannossa

Hankkeen kuvaus

- Tuotettu biokaasu on järkevintä jalostaa liikennepolttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita
- Biokaasulaitoksen tarvitsema lämpö ja sähkö olisi mahdollista tuottaa metsähakkeesta puukaasuvoimalalla

Tavoitteet

- Rakennetaan puukaasuvoimala Haapajärven ammattiopiston yhteyteen
- Selvitetään puukaasuvoimalan ja biokaasulaitoksen yhdistelmän edut ja haitat (+ kannattavuus)
- Selvitetään puukaasuvoimalan kannattavuus pienimuotoisessa hajautetussa energian tuotannossa
- Testataan puukaasuvoimalan raaka-ainevaihtoehtoja, esim. metsähake, sahojen kuori-/jyrsinjäte, energiapaju, hevosen lanta…

Hankkeen budjetti

580 200 euroa, rahoitus: 80 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 5 % KAM/JEDU, 15 % yksityisrahoitusta


Yhteyshenkilöt

Haapajärvi
Seppälä Timo
koulutusjohtaja
Puh. 0405903101
timo.seppala@jedu.fi