Puusta pitkälle

Hankkeen kuvaus

Hankkeen avulla suunnitellaan ja tehdään nykyaikainen puutuote- ja rakennusalan oppimisympäristö Nivalan ammattiopiston puu- ja rakentamisosaston tiloihin osoitteeseen Maliskyläntie 2, Nivala.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valmistaa kaksiosainen oppimisympäristö(t), jossa voidaan valmistaa
vapaamuotoisia ovia ja ikkunoita ja toisaalta talo-/rakennuselementtejä. Puualan koulutus uudistetaan alan teollisuuden tarpeita vastaavaksi sekä nuorille ja aikuisille vetovoimaiseksi oppimisympäristöksi.

Kohderyhmät

Projektin keskeisiä kohderyhmiä ovat alalla opiskelevat ja aikuis-/täydennyskoulutettavat. Heidän
lisäkseen kohderyhmään kuuluu opiskelijoita työllistävät yritykset.

Hankkeen budjetti

674 000 euroa, rahoitus: 75 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 25 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Nivala
Tölli Anssi
Lehtori, rakennusala
Puh. 0505663131
anssi.tolli@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.2.2012
Hanke päättyy
31.12.2013