Pyhäjärven kivialan kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa parannetaan kivialan koulutuksen ajanmukaisuutta ja työelämälähtöisyyttä kehittämällä oppimisympäristöä hankkimalla luonnonkivimateriaalin työstöön soveltuvat vaijerisaha ja jyrsinkone.

Myös koulutusorganisaation toimintatapaa kehitetään ja kivialaa tuotteineen tuodaan näkyvästi esille. Kivialan houkuttelevuutta ja koulutuksen vaikuttavuutta sekä yleensä kivituotteiden tunnetuksi tekemistä parannetaan kivipuistolla, jossa on esillä alueen luonnonkivivaroja esittelevä kivilohkarenäyttely, erilaisia kivialan tuotteita, kivirakentamista ja eri jalostusasteessa olevia tuotteita opaskyltteineen. Kivipuisto toimii myös sekä oppimisympäristönä että uusien laitteiden testausympäristönä.

Hankkeen yhteydessä kivistudion toiminnan ympärille muodostetaan kivi- ja viherrakennusalan
yritysten yhteistyöverkosto, johon kutsutaan mukaan myös alan korkeakouluja ja muita
tutkimuslaitoksia sekä kehittämiskeskuksia. Omatoimisen ja pienimuotoisen yritystoiminnan tueksi
laaditaan kivirakentamiseen keskittyvä viherrakentamisopas, jota voidaan hyödyntää myös muun oppimateriaalin tukena.

Kohderyhmät

- alueen kivi- ja viherrakennusalan opiskelijat
- yritykset
- välillisesti koko yhteiskunta

Hankkeen budjetti

741 000 euroa, rahoitus: 75 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 26 % KAM/JEDU, Pyhäjärven kaupunki ja NIHAK, 4 % yksityinen rahoits


Yhteyshenkilöt

Nivala
Kaartinen Anne
Projektikoordinaattori, JEDUn hankekoordinointi
Puh. 0401577387
anne.kaartinen@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.7.2011
Hanke päättyy
31.8.2014