Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla.

Tavoitteet

Teknisenä tavoitteena on kehittää joustava modulaarinen lämpökäsittelylinjasto, jossa on yhdistetty induktiokuumennus, laserkuumennus, takominen, jäähdytys, levyn käsittely ja reaaliaikainen lämpötilanmittaus.

Modulaarisuus mahdollistaa aihioiden kuumennuksen kauttaaltaan (induktio) sekä paikallisen lämpökäsittelyn (induktio/laser). Erilaiset muovausteknologiat mahdollistavat mm. ahjohitsauksen, laminoinnin, valssauksen jne. Laitteisto voidaan suunnitella myös niin, että sitä voidaan käyttää materiaalien kuumalujuuden tutkimiseen.

Tulokset

2.5-vuotisessa projektissa rakennettiin motorisoitu rullarata, jolla voidaan syöttää tarkalla nopeudella levyä projektissa investoidun 600 kW induktiokuumentimen läpi. Lisäksi investoitiin paikalliseen induktiokuumentimeen, jolla voidaan tehdä esim. terästuotteiden jälkikäsittelyjä. Projektissa suunniteltiin myös jäähdytysyksikkö levymäisten materiaalien karkaisuun. Tämän toteutus jäi hieman kesken, mutta jäähdytysyksikkö valmistuu talkoovoimin vuoden 2014 aikana.

Projektin aikana julkaistiin 11 konferenssipaperia ja 1 journal-artikkeli.

Kohderyhmät

- tuotantostudion piirissä toimivat organisaatiot (Nivalan ammattiopisto, AIKUKAM, Oulun Eteläisen instituutti, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy) ja Oulun Eteläisen alueen metalliyritykset.

Kohderyhmään kuuluvia yrityksiä ovat erilaisia teräksestä laitteita valmistavat yritykset joiden laitteissa voidaan hyödyntää erittäin lujaa, kulutuskestävää, iskunkestävää, joustavaa ja näiden halutunlaisia yhdistelmiä omaavaa terästä. Näitä yrityksiä on alueella lukuisia.

Välilliset kohderyhmät
- yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto, mikä luo hyvän esimerkin muiden alueiden ja alojen vastaavalle yhteistyölle
- hyödyttää välillisesti Oulun Eteläisen kuntia ja seutukuntia, sekä näiden yrityksiä ja asukkaita tuomalla alueelle vireää kehittämistyötä

Hankkeen budjetti

780 000 euroa, rahoitus: 75 % Pohjois-Pohjanmaan liitto/EAKR, 19 % KAM/JEDU ja OEI, 6 % yksityisrahoitus


   
Hanke alkaa
1.4.2012
Hanke päättyy
30.6.2014