Ravintola- ja palvelualojen haasteet

Hankkeen kuvaus

Ravintola- ja palvelualojen haasteet -hankkeen tavoitteena on tukea ja kehittää lomautusten ja irtisanomisien aiheuttamaa äkillistä muutosta ravintola- ja palvelualoilla. Tarkoituksena on myös lisätä eri koulutusmuodoilla yritysten ja niiden henkilöstön osallisuutta. Hankkeella on tarkoitus helpottaa korona-epidemian vaikutuksia kohdistamalla toimenpiteitä työttömiksi / lomautetuiksi joutuneisiin henkilöihin ja toimintansa keskeyttäneisiin pienyrityksiin etenkin hotelli-, ravintola- ja pitopalvelualoilla sekä muilla ammattikeittiö- ja kahvila-konditoria -aloilla. Hankkeen toiminnat kohdistuvat myös kausi- ja sesonkityöntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja oman toimenkuvan osaamisalueiden laajentamiseen, esimerkiksi puhdistuspalvelualan henkilökunta voisi opiskella asiakaspalvelua, ruoan jakelua ja aamupalojen valmistusta.

Hankkeen aikana järjestetään lyhytkursseja ja opetusta sekä lähi- että verkkokoulutuksena. Hankkeen koulutuksiin osallistuneita innostetaan kehittämään osaamistaan hankkeen jälkeen hakeutumalla laaja-alaisempaan koulutukseen, sillä nykyisin esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa työskentelee paljon sellaista henkilökuntaa, jolta puuttuu alan tutkinto. Osa heistä on maahanmuuttajataustaisia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on järjestää lyhytkestoista koulutusta, joka kohdistuu hotelli-, ravintola-, pitopalvelu sekä majoituspalvelu- ja kahvila-konditoria -aloille, sekä sesonkiluontoisille aloille, maahanmuuttajille ja alan yrittäjille.

Tavoitteena on kouluttaa ryhmiä seuraavilla aihealueilla:
- vaihtoehtoja ja uusia trendejä pikaruokapalveluihin
- tuorevilliyrtit ja yrttituotteet ravintola- ja ammattikeittiöiden raaka-aineina
- kasvisruoka ravintoloissa ja ammattikeittiöillä
- uutta a la carte-osaamista ravintoloille, esim. tuotekehitys ja ruokalistasuunnittelu
- laatua asiakaspalveluun ja tarjoiluun
- lähialueen marjat kahvila- ja konditoriatuotteiden raaka-aineina
- osaamista sesonkityöntekijöille, mm. hotelli- ja majoitustilojen puhtaus- ja aamiaispalvelut
- lupa- ja korttikoulutuksia työttömille ja maahanmuuttajille

Lisäksi hankitaan alan huippuluennoitsijoita, jotka innostavat ja "tsemppaavat" yrittäjiä ja alan toimijoita alan uusista trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä.

Tulokset

Hankkeen aikana on tarkoitus kouluttaa 6 - 7 x 12 hengen ryhmää = noin 70 henkilöä hankkeen teemoihin liittyvillä kursseilla. Tuloksena koulutuksiin osallistuneiden osaamistaso paranee ja itsensä kehittämisen halu lisääntyy. Tämä voi näkyä esim. henkilön haluna hakeutua suorittamaan tutkintoon johtavaa koulutusta valitsemallaan alalla.

Lyhyemmän aikavälin tuloksena koulutettavien henkilöiden innostus uusista asioista lisääntyy ja vireystila paranee. Pitemmän aikavälin tuloksia ovat yhteistyön lisääntyminen yritysten ja yritysten työntekijöiden sekä Koulutuskeskus JEDUn välillä. Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden ammatillinen osaaminen ja työllistymismahdollisuudet lisääntyvät uusien tutkintojen myötä.

Kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
• Oulun eteläisen alueen hotellien, ravintoloiden, pitopalvelutyritysten, jakeluasemien, pikaruokapaikkojen, matkailupalveluyritysten sekä ammattikeittiöiden ja kahvila-konditorioiden henkilökunta. Lisäksi työttömät ja työttömyysuhan alaiset sekä sesonki- ja kausityötä tekevät henkilöt ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Koulutusta
tarjotaan myös alan yrittäjille.

Välilliset kohderyhmät:
• elintarvikealan yritykset henkilökunnan kautta sekä esimerkiksi lihaa-, kalaa sekä marja- ja kasvistuotteita omalta tilaltaan myyvät viljelijät / yrittäjät, päivittäistavarakaupat ja muut sesonkimyyntipaikat

Hankkeen budjetti

70 751 euroa, rahoitus: 80 % ELY Pohjois-Pohjanmaa, 20 % JEDU


Yhteyshenkilöt

Haapavesi
Heikkilä Raili
Sivutoiminen projektikoordinaattori, Noran puiston kunnostus -hanke
Puh. 0447692475
raili.heikkila@jedu.fi

   
Hanke alkaa
15.5.2020
Hanke päättyy
31.3.2021