Sertifioidut kotityöpalveluyritykset alan kehittäjiksi

Hankkeen kuvaus

Sertifioidut kotityöpalveluyritykset alan kehittäjiksi on 10 oppilaitoksen yhteishanke, jossa jatketaan kotityöpalvelualan aiempien hankkeiden tulosten perusteella esiin nousseiden kehittämiskohteiden työstämistä. Hanketta koordinoi TTS koulutus Lönnrot Opisto.

Tavoitteet

1. Luoda sertifioidulle kotityöpalveluyritykselle mahdollisuus olla alan kehittämisen kärjessä:
• kehittää alan ammatillista toimintaa ja sen imagoa
• hyödyntää alalla tutkittuja ja kehitettyjä hyviä käytänteitä
• kehittää omaa liike- ja yritystoimintaansa
• hyödyntää erilaisia yhteistyökumppanuuksia
2. Aktivoida sertifioituja yrityksiä toimimaan oman alansa kehittäjinä ja osallistumaan muiden alan mentorointiin
3. Yrittäjien laadunhallinnan tukiverkoston luominen ja eri tahojen vastuiden määrittely (esim. oppilaitosverkosto, Suomen kotityöpalveluyhdistys ry, laatulautakunta, asiakkaat, ELY-keskukset, alueelliset tai seudulliset yritysneuvontapalvelut, uusyrityskeskukset, oppisopimustoimistot, muut alan yritykset, yrittäjäjärjestöt)
4. Varmistaa sertifioidun yrityksen oman kehittämistyön jatkumine ja hankkimansa laadun tason yläpitäminen
5. Levittää kotityöpalvelualan laatujärjestelmää käytäntöön
• yritysten muodostamien verkostojen välityksellä
• mentorointityön kautta
• herättämällä asiakaskunnassa tietoisuutta vaatia laatusertifikaattia yrittäjiltä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteena hankkeessa on
• kotityöpalvelualan laatujärjestelmän kokonaisuuden jatkokehittäminen ja laajentaminen (Oulun seutu ja Keski-Pohjanmaa)
• auditointioikeuksien hakeminen oppilaitoksen opetushenkilöstölle
• kouluttaa alueen oppilaitoksia laatujärjestelmien käyttämiseen
• kotityöpalveluyritysten ja oppilaitoksen palvelujen tuotteistaminen.

Kohderyhmät

Sertifioidut kotityöpalveluyritykset ja alueiden oppilaitokset

Hankkeen budjetti

32 533 euroa, rahoitus: 75 % OPH, 25 % KAM/JEDU


   
Hanke alkaa
29.6.2011
Hanke päättyy
31.12.2012