Strategiarahoitus 2018 - 2020

Hankkeen kuvaus

Strategiarahoitus on tarkoitettu reformin toimeenpanoon painopisteenä organisaation toimintakulttuurin laaja-alainen uudistaminen.

Toimenpiteitä ovat:
- Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin rakentamine
- Oppimisympäristöjen ja ohjelmistojen uusiminen
- Viestintä
- Verkko-opetuksen kehittäminen
- Henkilöstön osaamisen lisääminen

Tavoitteet

• Koko organisaatioon kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimintatavat ja -mallit. Uuden asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet ovat selvät koko henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille.
• Uudella toimintakulttuurilla ja pedagogisilla järjestelyillä koulutuksen järjestäjä kykenee vastaamaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.
• Luodaan koko henkilöstölle edellytykset toimia uuden toimintakulttuurin mukaisesti lisäämällä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
• Rakennetaan uuden toimintakulttuurin tueksi tarkoituksenmukaiset järjestelmät, jotka tukevat uutta toimintakulttuuria.
• Osana toimintakulttuurin muutosta uudistetaan asiakaslähtöistä viestintää ja vuorovaikutusta.
• Uudella toimintakulttuurilla lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Tulokset

• JEDUn strategia -video (kts. linkki)
• Skipidi-video (kts. linkki)
• JEDUn strategia -esite (kts. liite)
• Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteet, yleisilmeen kohottaminen

Kohderyhmät

• Koulutuskeskus JEDUn henkilöstö ja opiskelijat
• Alueen työelämä

Yhteistyökumppanit

- Parasta Palvelua Pohjoinen -hanke
- Parasta DigiTukea -hanke
- Parasta johtamista - Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen -hanke

Hankkeen budjetti

450 000 euroa, rahoitus: 100 % OKM


Yhteyshenkilöt

Nivala
Korhonen Sirpa
Vararehtori
Puh. 0503203286
sirpa.korhonen@jedu.fi
Nivala
Vähäoja Tanja
Suunnittelija
Puh. 0401508438
tanja.vahaoja@jedu.fi

   
Hanke alkaa
1.6.2018
Hanke päättyy
31.12.2020